Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 9 - Đề 2

1 3.435

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 9 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 9 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối số thích hợp với ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 9 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số nào thêm 23 thì được 57?

a) 80….              b) 34 ….

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số 21 thêm bao nhiêu để được 46?

a) 67….      b) 25 ….

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số nào thêm 38 để được 100?

a) 72….      b) 62 ….

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Anh có nhiều hơn Hà là 6 nhãn vở. Hỏi Anh cho Hà mấy nhãn vở thì số nhãn vở của hai bạn bằng nhau?

a) 6 nhãn vở….      b) 3 nhãn vở ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Tìm x:

a) x+ 25 = 49     

… = … … = …         

b) 27 + x= 100

… = … … = …

c) + 12 = 23 + 34

… = … … = …

d) 24 + x = 35 + 65

… = … … = …

7. Một người làm trong buổi sáng được 25 sản phẩm. Hỏi muốn làm được 40 sản phẩm trong một ngày thì buổi chiều người đó phải làm được bao nhiêu sản phẩm nữa?

Bài giải

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

8. Có một can chứa dầu. Sau khi người ta đổ thêm 12dầu vào can thì trong can có 30dầu. Hỏi lúc đầu trong can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

9. Từ một bao ngô người ta lấy ra 15 kg ngô thì trong bao còn lại số ngô đúng bằng số ngô đã lấy ra. Hỏi lúc đầu trong bao có bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Bài giải

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 9 - Đề 2:

1.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 9 - Đề 2

2. b) 34 Đ

3. b) 25 Đ

4. b) 62 Đ

5. b) 3 nhãn vở Đ

7. 40 – 25 = 15 (sản phẩm)

8. 30 – 12 =18 (l)

9. 15 + 15 = 30 (kg)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 3.435
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm