Đề kiểm tra Hóa 8 học kì 2 năm học 2019-2020 (số 1)

Đề kiểm tra học kì 2 Hóa 8 có đáp án

Đề kiểm tra Hóa 8 học kì 2 năm học 2019-2020 (số 1) được VnDoc biên soạn, đăng tải đáp án và lời giải chi tiết giúp các bạn học sinh lớp 8 học tập hiệu quả hơn môn Hóa học. Qua bài kiểm tra sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải bài tập, làm đề thi học kì 2 Hóa học 8 nhanh và chính xác. Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 8 NĂM HỌC 2019- 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên:

Lớp 8:

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2 và 1% là hơi nước.

B. 21% O2, 78% N2 và 1% là các khí khác.

C. 21% O2, 78% N2 và 1% là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những chất nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3, SiO2, NO.

C. CO2, SO3, CO, N2O5, PbO.

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O5.

Câu 4. Phản ứng hóa học nào dưới đây không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H→ Cu + H2O

B. MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

C. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A. 3,6 g           B. 7,2 g             C. 1,8 g            D. 14,4 g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng giảm vì:

A. càng lên cao không khí càng loãng.

B. oxi là chất khí không màu không mùi.

C. oxi nặng hơn không khí.

D. oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 10g oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư, vì sao?

A. Oxi vì 6,2g photpho phản ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi vì 6,2g photpho phản ứng đủ với 2g oxi.

C. Hai chất vừa hết vì 6,2g photpho phản ứng vừa đủ với 10g oxi.

D. Photpho vì ta thấy tỉ lệ số mol giữa đề bài và phương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, điện phân

B. Quỳ tím, sục khí CO2

C. Quỳ tím

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%.

A. 60 gam                      

B. 30 gam

C. 40 gam                      

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong đó có hòa tan 60g NaOH.

A. 300 ml                       

B. 600 ml

C. 150 ml                       

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch HCl phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

b. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch axit HCl.

a. Tính thể tích khí hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn?

b. Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, P = 31)

Đáp án kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 8

Lời giải ngắn gọn 10 ý trong bài thi

Phần 1: Trắc nghiệm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C D C A C D B B A

Phần 2. Tự luận

Câu 1: (2,5 điểm)

a.

nAl = 0,2 mol

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

{n_{Al}} = {n_{AlC{l_3}}} = 0,2 mol => {m_{AlC{l_3}}} = 0,2 \times (27 + 35,5 \times 3) = 26,7g

b.

CuO + H2 → Cu + H2O

n_{H_{2} } = 0,3 mol => n_{Cu } =0,3 mol

m_{Cu} = 0,3 \times 64 = 19,2 g

Câu 2. (2,5 điểm)

a.

nZn = 0,1 mol

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

n_{Zn} = n_{H_{2} } = 0,1 mol => n_{H_{2} }= 0,1 \times 22,4 = 2,24 mol

b.

n_{Zn} = n_{ZnCl_{2} } = 0,1 mol

C_M=\frac{n}{V}=\frac{0,1}{0,1}=1M

VnDoc đã giới thiệu 10 câu hỏi trắc nghiệm bám sát chương trình học kì II Hóa học 8, câu hỏi đi sâu vào lí thuyết từng bài, các bài tập tính toán liên quan từng cấp độ, kèm theo câu hỏi nhận biết để giúp các em khái quát lại tính chất của các chất đã học. Phần tự luận sẽ luyện tập các thao tác, kỹ năng phân tích đề và giải bài tập tính toán.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra Hóa 8 học kì 2 năm học 2019-2020 (số 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Giải bài tập Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn ôn thi tốt, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
27 4.926
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 8 Xem thêm