Đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 3

Đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 3 được VnDoc biên soạn với 2 phần nội dung kiểm tra, phần 1 trắc nghiệm 3 điểm, phần 2 tự luận 7 điểm: nội dung câu hỏi lí thuyết và các dạng bài tập tính toán, vận dụng nhanh bám sát chương trình Học học lớp 8.

Dưới đây VnDoc tổng hợp các tài liệu ôn luyện cũng như các đề thi học kì 2 hóa 8 tham khảo có đáp án. Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu dưới đây.

A. Đề cương ôn tập hóa 8 học kì 2

B. Đề kiểm tra học kì 2 hóa 8 năm học 2021 có đáp án miễn phí

Bài kiểm tra sẽ đánh giá mức độ của học sinh ở các cấp độ, hiểu, vận dụng, vận dụng cao do đó đòi hỏi các em cần nắm chắc kiến thức. Đề thi đưa ra giúp bạn đọc luyện tập nâng cao kĩ năng giải bài tập, dạng câu hỏi sẽ có trong đề thi cuối kì 2.

C. Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 học kì 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Oxi có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Ba, CO2, SO

B. Na, P, Cl2

C. Ca, C2H4, S

D. Au, Ca, C

Câu 2. Phản ứng hóa học nào dưới đây thuộc loại phản ứng thế?

A. 2KMnO4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} K2MnO4 + MnO2 + O2

B. H2 + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} H2O

C. HCl + NaOH → NaCl + H2O

D. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Câu 3. Hòa tan chất nào dưới đây vào nước thu được dung dịch làm quỳ hóa đỏ?

A. Na2O

B. CaO

C. SO

D. CuO

Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế hidro bằng cách

A. điện phân nước

B. cho Zn tác dụng với dung dịch HCl

C. Cho Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc

D. Cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng

Câu 5. Có thể thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước vì

A. oxi nhẹ hơn nước.

B. Oxi nặng hơn nước

C. oxi ít tan trong nước

D. oxi tan nhiều trong nước

Câu 6. Dãy chất nào sau đây đều là muối

A. HCl, NaOH, KCl, AgNO3

B. NaCl, KOH, KMnO4, Ba(OH)2

C. ZnO, Al2(SO4)3, FeCl3, NaOH

D. NaCl, KNO3, Al2(SO4)3, FeCl2

Câu 7. Hòa tan 1,12 lít khí HCl (đktc) vào 200 ml nước. Nồng độ mol của dung dịch HCl thu được là

A. 0,1 M

B. 0,125 M

C. 0,2 M

D. 0,25 M

Câu 8. Độ tan của chất khí

A. Tăng lên khi tăng khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất

B. Tăng lên khi tăng nhiệt độ và tăng áp suất

C. Tăng lên khi giảm nhiệt độ và giảm áp suất

D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ cũng như áp suất

Câu 9. Trong 215 g nước có hoà tan 35g KCl. Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

A. 11%

B. 12%

C. 13%

D. 14%

Câu 10. Để phân biệt 3 chất bột trắng riêng biệt: Na2O, MgO, P2O5 cần dùng thử là

A. nước

B. quỳ tím

C. quỳ tím, dung dịch HNO

D. nước, quỳ tím

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2.5 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn dãy chuyển hóa sau?

P \overset{(1)}{\rightarrow} P2O5 \overset{(2)}{\rightarrow} H3PO4 \overset{(3)}{\rightarrow} H2 \overset{(4)}{\rightarrow} HCl

Câu 2. (1,5 điểm) Nhận biết các dung dịch: H2SO4, Ba(OH)2, AlCl3, HCl  đựng riêng biệt bằng phương pháp hóa học.

Câu 3. Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M phản ứng với 23,52 gam dung dịch H2SO4 25% thu được muối bari sunfat và nước.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng

b) Tính khối khối lượng bari sunfat tạo thành sau phản ứng

c) Tính khối lượng H2SO4 còn dư sau phản ứng

---------------Hết----------------

D. Đáp án đề thi hóa lớp 8 học kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

1C2D3C4B5C
6D7D8A9D12D

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1.

4P + 5O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2P2O

P2O5 + H2O → H3PO

3Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H

H2 + Cl2 \overset{as}{\rightarrow} 2HCl

Câu 2.

H2SO4Ba(OH)2AlCl3HCl
Quỳ tímQuỳ tím chuyển đỏQuỳ tím chuyển xanhQuỳ tím không đổi màuQuỳ tím chuyển đỏ
Dung dịch Ba(OH)2Kết tủa keo trắng--Không hiện tượng gì

Dấu (-) đã nhận biết được

Phương trình phản ứng xảy ra

H2SO4 + Ba(OH)2 →  BaSO4 ↓ H2O

Cách khác trình bày

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Sử dụng quỳ tím để nhận biết được 3 nhóm:

Nhóm 1: H2SO4, HCl làm quỳ tím hóa đỏ (vì H2SO4, HCl là axit)

Nhóm 2: Ba(OH)2 làm quỳ tím hóa xanh (vì Ba(OH)2 làm quỳ tím hóa xanh)

Nhóm 3. AlCl3 không làm quỳ tím đổi màu

Để nhận biết 2 chất ở nhóm 1 ta sử dụng hóa chất ở nhóm 2 đã nhận biết được Ba(OH)2

Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng, chứng tỏ dung dịch ban đầu là axit H2SO4

Không hiện tượng gì là HCl

Phương trình phản ứng

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4  + 2H2O

Câu 3.

a) Phương trình hóa học

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

b) Theo đầu bài

nBa(OH)2 = 0,1.0,5 = 0,05 mol

m_{H_2SO_4}\;=\frac{23,52.25}{100}=5,88\;gam\Rightarrow n_{H_2SO_4}\;=\frac{\;5,88}{98}\;=\;0,06\;mol\;

Phương trình phản ứng: Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

Theo phương trình:          1                    1             1       (mol)

Theo đề bài:                    0,05            0,06                      (mol)

Phản ứng:                       0,05 mol      0,05          0,05      (mol)

Còn lại:                           0                   0,01                       (mol)

Sau phản ứng H2SO4 còn dư:

Theo phương trình số mol nBaSO4  = 0,05 mol

=> mBaSO4 = 0,05 . 233 = 11,65 gam

c) Sau phản ứng số mol H2SO4 dư bằng

nH2SO4 dư = 0,01 mol => mH2SO4 dư = 0,01. 98 = 0,98 gam

--------------------------------

VnDoc đã giới thiệu Đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 3 có đáp án và lời giải hướng dẫn, đề thi gồm 10 câu hỏi lí thuyết bám sát nội dung khung chương trình hóa học 8, kèm theo đó là những câu đòi hỏi các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 3. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu 20 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 8, Lí thuyết Sinh học 8, Chuyên đề Hóa học. Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook, mời bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để có thể cập nhật được tài liệu sớm nhất.

Đánh giá bài viết
1 3.142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm