Đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 4

Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 Có đáp án

Đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 4 được VnDoc biên soạn với 2 phần nội dung kiểm tra, phần 1 trắc nghiệm 3 điểm, phần 2 tự luận 7 điểm: nội dung câu hỏi lí thuyết và các dạng bài tập tính toán, vận dụng nhanh bám sát chương trình Học học lớp 8.

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 học kì 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 4

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng hợp chất nào sau đây? 

A. KMnO

B. H2O

C. CaCO3 

D. Na2CO3

Câu 2. Phản ứng hóa học nào dưới đây thuộc loại phản ứng hóa hợp

A. CaCO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CaO + CO

B. H2 + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} H2

C. HCl + NaOH → NaCl + H2

D. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Câu 3. Oxit nào sau đây không tác dụng với nước

A. P2O5

B. CO

C. CO2

D. SO3

Câu 4. Trong những oxit sau: CuO, MgO, Fe2O3, CaO, Na2O. oxit nào không bị Hidro khử:

A. CuO, MgO

B. Fe2O3, Na2O

C. Fe2O3, CaO

D. CaO, Na2O, MgO

Câu 5. Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào

A. Nhiệt độ

B. Áp suất

C. Loại chất

D. Môi trường

Câu 6. Hòa tan CuSO4 40% trong 90 g dung dịch. Số mol cần tìm là

A. 0,225 mol

B. 0,22 mol

C. 0,25 mol

D. 0,252 mol

Câu 7. Chỉ ra các oxit bazơ: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

A. P2O5, CaO, CuO

B. CaO, CuO, BaO, Na2O

C. BaO, Na2O, P2O3

D. P2O5, CaO, P2O3

Câu 8. Để nhận biết HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Phenolphthalein

C. Kim loại

D. Phi kim

Câu 9. Tên gọi của Ba(OH)2:

A. Bari hiđroxit

B. Bari đihidroxit

C. Bari hidrat

D. Bari oxit

Câu 10. Chọn câu đúng:

A. Các hợp chất muối của Na và K hầu như không tan

B. Ag2SO4 là chất ít tan

C. H3PO4 là axit mạnh

D. CuSO4 là muối không tan

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2.5 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn dãy chuyển hóa sau?

H2 \overset{(1)}{\rightarrow} H2\overset{(2)}{\rightarrow} H2SO4 \overset{(3)}{\rightarrow} Al2(SO4)3 \overset{(4)}{\rightarrow} Al(OH)3

Câu 2. (1,5 điểm) Nhận biết các chất bột đựng 3 lọ riêng biệt: K2O, FeO, P2O5 đựng riêng biệt bằng phương pháp hóa học.

Câu 3. (1,5 điểm) Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 theo phương trình:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nếu cho 11,2 g sắt vào 40 g CuSO4. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

Câu 4. (1,5 điểm) Hòa tan 25 gam đường vào nước được dung dịch nồng độ 50%

Hãy tính:

a) Khối lượng dung dịch đường pha chế được.

b) Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế.

---------------Hết----------------

Đáp án đề thi hóa lớp 8 học kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

1A 2B 3B 4D 5A
6A 7B 8A 9A 10B

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1.

2H2 + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2H2O 

SO3 + H2O → H2SO

3H2SO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3

Câu 2. 

  K2O FeO  P2O5
Nước Tan, dung dịch trong suốt Không tan Tan, dung dịch trong suốt 
Quỳ tím Quỳ tím chuyển xanh  - Quỳ chuyển đỏ

Dấu (-) đã nhận biết được 

Phương trình phản ứng xảy ra

 K2O + H2O → 2KOH

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Câu 3.

nFe = mFe/MFe = 11,2/56 = 0,2 (mol)

nCuSO4 = mCuSO4/MCuSO4 = 40/160 = 0,25 (mol)

Phương trình hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Theo phương trình:   1     1         1     1

Theo đầu bài:       0,2    0,25

Phản ứng:          0,2    0,2      0,2    0,2

Sau phản ứng CuSO4 dư, Fe phản ứng hết. 

mCu = nCu.MCu = 0,2.64 = 12,8 (gam)

Câu 4. 

Từ công thức m dd = (mct.100%)/C%

a. Khối lượng dung dịch đường pha chế được

mdd = (25.100)/50 = 50 (gam)

b. Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế:

m dm = mdd - m đường = 50 -25 = 25 (gam)

--------------------------------

VnDoc đã giới thiệu Đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 4 có đáp án và lời giải hướng dẫn, đề thi gồm 10 câu hỏi lí thuyết bám sát nội dung khung chương trình hóa học 8, kèm theo đó là những câu đòi hỏi các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học. 

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 4. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu 20 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 8, Lí thuyết Sinh học 8, Chuyên đề Hóa học. Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook, mời bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để có thể cập nhật được tài liệu sớm nhất.

Đánh giá bài viết
5 1.137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm