Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 7

Bài 45 Hóa 8 Pha chế dung dịch theo nồng độ

Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 7 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh trình bày bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ sẽ giúp các bạn học sinh biết các thao tác tính toán làm bài pha chế dung dịch theo nồng độ, cũng như nêu được các hiện tượng và giải thích cho từng thí nghiệm đó.

Mời các bạn tham khảo một số bài thực hành nằm trong chương trình hóa 8:

Họ và tên: 

Lớp: 

Báo cào bài thực hành số 7 Hóa học 8

Thực hành 1: Hãy tính toán và pha chế 50 gam dung dịch đường có nồng độ 15%.

Phần tính toán

Khối lượng chất tan (đường) cần dùng là:

C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%\Rightarrow m_{ct}=\frac{C\%.m_{{dd}_{}}}{100\%}=\frac{15\%.50}{100\%}=7,5gam

Khối lượng nước cần dùng là:

mdung dịch = mdung môi + mchất tan ⇒ mdung môi = mdung dịch - mchất tan = 50 - 7,5 = 42,5 (g)

Phần thực hành

Cân 7,5g đường khan cho vào cốc có dung tích 100ml, khuấy đều với 42,5g nước, được dung dịch đường 15%.

Thực hành 2: Hãy tính toán và pha chế dung dịch Natri clorua (NaCl) có nồng độ 0,2 M

Phần tính toán

Số mol chất tan (NaCl) cần dùng là:

nNaCl = CM.V = 0,2.0,1 = 0,02 (mol) 

Khối lượng NaCl cần dùng là:

mNaCl = nNaCl . MNaCl = 0,02. (23+35,5) = 1,17(gam)

Phần thực hành

Cân 1,17g NaCl khan cho vào cốc chia độ.

Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều cho đến vạch 100ml, được 100ml dung dịch NaCl 0,2M.

Thực hành 3: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50g dd đường 5% từ dd đường có nồng độ 15% ở phần thực hành 1.

Phần tính toán

Khối lượng chất tan (đường) có trong 50g dd đường 5% là:

C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%\Rightarrow m_{ct}=\frac{C\%.m_{{dd}_{}}}{100\%}=\frac{5\%.50}{100\%}=2,5gam

Khối lượng dd đường 15% có chứa 2,5g đường là:

C\%'=\frac{m'_{ct}}{m_{'dd}}.100\%\Rightarrow m_{'dd}=\frac{100\%.m'_{ct}}{C\%}=\frac{2,5.100}{15}=16,7gam

Khối lượng nước cần dùng là:

mdung dịch = mdung môi + mchất tan ⇒ mdung môi = mdung dịch - mchất tan = 50 - 16,7 = 33,3 (gam)

Phần thực hành

Cân 16,7g dd đường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml.

Thêm 33,3g nước (hoặc 33,3ml) vào cốc, khuấy đều, được 50g dd đường 5%.

Thực hành 4: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50ml dd NaCl có nồng độ 0,1M từ dd NaCl có nồng độ 0,2M ở thực hành 2.

Phần tính toán

Số mol chất tan (NaCl) có trong 50ml dd 0,1M cần pha chế là:

nNaCl = CM.V = 0,1.0,05 = 0,005 (mol)

Thể tích dd NaCl 0,2M trong đó có chứa 0,005 mol NaCl là:

CM′ = n/V′ ⇒ V′ = n/CM′ = 0,005/0,2 = 0,025 (l) = 25(ml)

Phần thực hành

Đong 25ml dd NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ.

Rót từ từ nước vào cốc đến vạch 50ml. Khuấy đều, được 50ml dd NaCl 0,1M

---------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 7 một tài liệu rất hữu ích . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 6
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm