Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 7

Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 7 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh trình bày bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ. Đây là tài liệu hữu ích sẽ giúp các bạn học sinh biết cách thao tác tính toán làm bài pha chế dung dịch theo nồng độ, cũng như nêu được các hiện tượng và giải thích cho từng thí nghiệm đó.

Mời các bạn tham khảo một số bài thực hành nằm trong chương trình hóa 8:

Họ và tên: 

Lớp: 

A. Một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm

Phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm và hướng dẫn của thầy cô giáo.

Cần trật tự, gọn gàng, cẩn thận, thực hiện thí nghiệm theo đúng trình tự quy định.

Tuyệt đối không làm đổ vỡ, không để hóa chất bắn vào người và quần áo. Đèn cồn dùng xong cần đậy nắp để tắt lửa.

Sau khi làm thí nghiệm thực hành phải rửa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phòng thí nghiệm.

B. Báo cào bài thực hành số 7 Hóa học 8

Thực hành 1: Hãy tính toán và pha chế 50 gam dung dịch đường có nồng độ 15%.

Phần tính toán

Khối lượng chất tan (đường) cần dùng là:

C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%\Rightarrow m_{ct}=\frac{C\%.m_{{dd}_{}}}{100\%}=\frac{15\%.50}{100\%}=7,5gam

Khối lượng nước cần dùng là:

mdung dịch = mdung môi + mchất tan ⇒ mdung môi = mdung dịch - mchất tan = 50 - 7,5 = 42,5 (g)

Phần thực hành

Cân 7,5g đường khan cho vào cốc có dung tích 100ml, khuấy đều với 42,5g nước, được dung dịch đường 15%.

Thực hành 2: Hãy tính toán và pha chế dung dịch Natri clorua (NaCl) có nồng độ 0,2 M

Phần tính toán

Số mol chất tan (NaCl) cần dùng là:

nNaCl = CM.V = 0,2.0,1 = 0,02 (mol)

Khối lượng NaCl cần dùng là:

mNaCl = nNaCl . MNaCl = 0,02. (23+35,5) = 1,17(gam)

Phần thực hành

Cân 1,17g NaCl khan cho vào cốc chia độ.

Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều cho đến vạch 100ml, được 100ml dung dịch NaCl 0,2M.

Thực hành 3: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50g dd đường 5% từ dd đường có nồng độ 15% ở phần thực hành 1.

Phần tính toán

Khối lượng chất tan (đường) có trong 50g dd đường 5% là:

C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%\Rightarrow m_{ct}=\frac{C\%.m_{{dd}_{}}}{100\%}=\frac{5\%.50}{100\%}=2,5gam

Khối lượng dd đường 15% có chứa 2,5g đường là:

C\%'=\frac{m'_{ct}}{m_{'dd}}.100\%\Rightarrow m_{'dd}=\frac{100\%.m'_{ct}}{C\%}=\frac{2,5.100}{15}=16,7gam

Khối lượng nước cần dùng là:

mdung dịch = mdung môi + mchất tan ⇒ mdung môi = mdung dịch - mchất tan = 50 - 16,7 = 33,3 (gam)

Phần thực hành

Cân 16,7g dd đường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml.

Thêm 33,3g nước (hoặc 33,3ml) vào cốc, khuấy đều, được 50g dd đường 5%.

Thực hành 4: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50ml dd NaCl có nồng độ 0,1M từ dd NaCl có nồng độ 0,2M ở thực hành 2.

Phần tính toán

Số mol chất tan (NaCl) có trong 50ml dd 0,1M cần pha chế là:

nNaCl = CM.V = 0,1.0,05 = 0,005 (mol)

Thể tích dd NaCl 0,2M trong đó có chứa 0,005 mol NaCl là:

CM′ = n/V′ ⇒ V′ = n/CM′ = 0,005/0,2 = 0,025 (l) = 25(ml)

Phần thực hành

Đong 25ml dd NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ.

Rót từ từ nước vào cốc đến vạch 50ml. Khuấy đều, được 50ml dd NaCl 0,1M

---------------------------------------------------------------

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 7 một tài liệu rất hữu ích. Hy vọng thông qua tài liệu trên, các bạn học sinh sẽ nắm vững lý thuyết cũng như vận dụng vào làm bài tập Hóa 8 dễ dàng hơn.

Để có kết quả học tập tốt hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 8; Chuyên đề Hóa học 8; Trắc nghiệm Hóa Học 8 online mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 3.450
Sắp xếp theo

    Hóa 8 - Giải Hoá 8

    Xem thêm