Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT
MÔN LỊCH SỬ
Ngày thi 14/4/2018
Thi gian làm bài 120 phút (không k thi gian phát đề)
Câu 1: (4 điểm)
Khái quát hoạt động đối ngoại thời Lý, Trần đánh giá tác dụng của hoạt động đó đối với
quốc gia Đại Việt từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV và nước Việt Nam hiện nay.
Câu 2: (5 điểm)
Những biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp trong các thế kXVI XVIII. Sự phát
triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế nước ta?
Câu 3: (5 điểm)
Đánh giá đóng góp của phong trào Tây Sơn và vương triều Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.
Câu 4: (6 điểm)
1.Hoàn thành bảng so sánh theo mẫu sau:
Nội dung CMTS Anh - XVII Chiến tranh ở Bắc Mĩ - XVIII CMTS Pháp - XVIII
Nhiệm vụ
Hình thức
Giai cấp lãnh đạo
Động lực
Kết quả
Tính chất
2.Từ tính chất của các cuộc cách mạng hãy giải thích tại sao CM Pháp là cuộc cách mạng triệt để?
...........................................Hết...........................................
ĐỀ CHÍNH THỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI – LỊCH SỬ 10 (4/2018)
Câu Gợi ý kiến thức cần đạt Điểm
Câu 1 Khái quát hoạt động đối ngoại thời Lý, Trần và đánh giá tác dụng
của hoạt động đó đối với quốc gia Đại Việt từ thế kỉ XI đến thế kỉ
XIV và nước Việt Nam hiện nay.
4 điểm
1.Khái quát hoạt động đối ngoại thời Lý, Trần 3.0
1.1.Đối với các triều đại phương Bắc
-Thực hiện đầy đủ lệ triều cống nhưng luôn giữ vững tư thế của một quốc
gia độc lập, tự chủ.
0,75
-Khi bị xâm lược, nhà nước và nhân dân sẵn sàng chiến đấu đến cùng để
bảo vệ Tổ quốc..
0,75
-Khi chiến tranh kết thúc, quan hệ hoà hiếu lại thiết lập với tinh thần mỗi
bên “đều chủ một phương”
0,75
1.2.Đối với các nước láng giềng phía Tây và phía Nam
- Nhà nước Đại Việt (thời Lý, Trần) luôn giữ quan hệ thân thiện...
0,75
2.Đánh giá tác dụng của hoạt động đó đối với quốc gia Đại Việt từ
thế kỉ XI đến thế kỉ XIV và nước Việt Nam hiện nay
1.0
- Đối với Đại Việt: Chính sách đối ngoại mềm dẻo” của nhà nước tạo
điều kiện ổn định đất nước, khẳng định quyền tự chủ ....giúp cho Đại Việt
phát triển kinh tế, văn hoá, điều hoà mối quan hệ hội để trở thành một
trong những quốc gia phong kiến lớn mạnh nhất ở Đông Nam Á
0,5
- Đối với Việt Nam hiện nay: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong
quá trình xây dựng bảo vệ đất nước, đặc biệt thực hiện chính sách
ngoại giao với tinh thần “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên
thế giới, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại...luôn giữ
vững tư thế của quốc gia độc lập – tự chủ”
0,5
Câu 2 Những biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp trong các thế k
XVI – XVIII. Sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với
5 điểm
nền kinh tế nước ta?
1.Những biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp trong các thế k
XVI – XVIII: ngoại thương phát triển nhanh chóng
3.0
-Bên cạnh buôn bán với các nước phương Đông: Trung Hoa, Nhật Bản,
Gia va, Xiêm...
0,75
-Thương nhân các nước phương Tây Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh,
Pháp...học chở đến nước ta những sản phẩm như vũ khí, thuốc súng, len,
dạ, bạc ...để đổi lấy tơ lụa, đường, đồ gốm, các loại nông sản, lâm sản
quý...
0,75
-Nhiều thương nhân nước ngoài như Nhật Bản, Trung Hoa, Hà Lan, Anh,
Pháp đã xin lập phố xá, của hàng để có thể buôn bán lâu dài...
0,75
-Tuy nhiên, đến giữa thế kỉ XVIII thì suy yếu dần do chế độ thuế khoá
ngày càng phức tạp, quan lại khám xét phiền phức..
0,75
2.Sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế
nước ta?
2.0
-Sự phát triển của ngoại thương góp phần phát trin nn kinh tế trong
nước, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp...
0,5
-Sự phát triển của ngoại thương tạo điều kiện cho sự phát trin văn hoá:
sự giao thoa giữa các nền văn hoá Đông – Tây...
0,75
-Sự phát triển của ngoại thương tạo điều kiện cho nền kinh tế hàng hoá,
tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và hưng khi ca các đô th
Thăng Long, Phố Hiến, Hội An, Thanh Hà...
0,75
Câu 3 Đánh giá đóng góp của phong trào Tây Sơn và vương triều Tây Sơn
đối với lịch sử dân tộc.
5.0
1.Bước đầu thống nhất đất nước 1,5
- 1771, cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở ấp Tây Sơn (Bình Định) do
3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo...tiến lên đánh
đổ chính quyền chúa Nguyễn làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào...
0,75
- 1786 – 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ hai tập đoàn phong
kiến Lê – Trịnh, làm chủ toàn bộ đất nước...
0,75
2.Bảo vệ Tổ quốc
1,5
-1785 kháng chiến chống quân Xiêm
0,75

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, nội dung tài liệu gồm 4 bài tập tự luận, đề thi có lời giải chi tiết, thời gian làm bài 120 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.157
Sắp xếp theo
    Thi học sinh giỏi lớp 10 Xem thêm