Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Bình Chuẩn năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Họ và tên: .............................................................................................. Thứ …….... ngày …….... tháng 11 năm 2020
Lớp: 5………..... Trường TH Bình Chuẩn
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán Lớp 5. (Thời gian: 40 phút).
(Không kể thời gian giao nhận đề và hướng dẫn trình bày).
Điểm:
Lời nhận xét của giáo viên:
……………………………………………………………….................................
……………………………………………………………….................................
Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng và làm các bài tập sau :
Câu 1. ( 0,5 điểm) c phân số sau đây, phân số nào là phân số thập phân:
A.
4
3
B.
10
8
C.
7
4
D.
6
5
Câu 2. ( 0,5 điểm) 1ha = ………........…. m
2
A. 10 . B.100 C. 1000 D. 10 000
Câu 3. ( 0,5 điểm) Hãy viết số thập phân “Hai mươi sáu đơn vị chín phần trăm”:
Câu 4. ( 0,5 điểm) Phân số thập phân
215
100
được viết dưới dạng số thập phân là
A. 0,215 B. 2,15 C. 21,5 D. 215,0
Câu 5. ( 0,5 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 2,345 có gí trị là bao nhiêu ?
A.
5
1000
B.
5
10
C.
5
100
D. 5
Câu 6. ( 0,5 điểm) m các giá trị của x sao cho : 89,2 x 5 < 89,225
x = ..........................................................................................................................................................
Câu 7. ( 1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.
a) 3km 245m = ………….........….. km ...b) 12 tấn 6 kg = .……….....………….tấn
Câu 8. ( 1 điểm) Điền > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm :
84,3 ….…….. 75,123 45,5 ……...… 45,500
6,843 …...….. 6,85 90,662 .…..…… 90,66
Câu 9. ( 1 điểm) Tìm x a) x -
5
2
=
2
7
b) x :
7
1
= 14
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10. ( 3 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng
5
3
của chiều dài. Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng đó.
Bài giải
Câu 11. ( 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) Tìm 2 giá trị của x sao cho : 0,65 < x < 0,66
b) 2
3
10
m
2
- 1
1
10
m
2
= ........................ m
2
Giáo viên chấm bài kiểm tra: ………………………………………………………………………………………………………
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH CHUẨN
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5
GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
CÁCH ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu 0,5 điểm
Bài 1 : B
Bài 2 : D
Bài 3 : 26,09
Bài 4 : B
Bài 5 : A
Bài 6 : x = 0,01
Bài 7 : (1 điểm) - Mỗi câu đúng được 0,5 đ
a) 3km 245m = 3,245 km b) 12 tấn 6 kg = 12,006 tấn
Bài 8 : (1điểm) – Mỗi câu đúng được 0,25 đ
84,3 > 75,123 45,5 = 45,500
6,843 < 6,85 90,662 > 90,66
Bài 9 : Tìm x ( đúng mỗi câu a,b được 0,5 đ)
a) x -
5
2
=
2
7
b) x :
7
1
= 14
x =
2
7
+
2
5
x = 14 x
7
1
x =
24
35
x = 2
Bài 10 : ( 3 đ )
Bài giải
Chiều rộng của thửa ruộng là : 0,25 đ
200 x
5
3
= 120 ( m) 1,0 đ
Chu vi của thửa ruộng là: 0,25 đ

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 (có đáp án)

VnDoc.com mời các bạn tham khảo Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Bình Chuẩn năm 2020 - 2021 có đáp án chi tiết đi kèm. Đây là tài liệu học tập lớp 5 giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 5. Chúc các em học tốt!

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Tài liệu học tập lớp 5 để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5.

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Bình Chuẩn năm 2020 - 2021. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu lớp 5 khác như Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 1.349
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 5

    Xem thêm