Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trung Sơn A, Phú Thọ năm học 2018 - 2019

VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường T’H Trung Sơn A
.............

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN - KHỐI 5
Năm học: 2018 - 2019
(Thời gian làm bài 40 phút không kể giao đề)
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

...................
.....................
..................
Bài làm
I. TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: 
 B. Hàng  
C D. Hàng 
Câu 2: 
100
25
8

A. 8,205 B. 82,5 C. 8,25 D. 8,025
Câu 3: 

A. 308,59 B. 308,509 C. 308,059 D. 308,590
Câu 4: 
A. 8,09 B. 7,99 C. 8,89 D. 8,9
Câu 5: 7m56cm = ............
A. 70,56 B. 7,056 C. 7,506 D. 7,56
Câu 6: 6m
2
8dm
2

2

A. 6,8 B. 6,08 C. 0,68 D. 6,008
II. TỰ LUẬN:
Câu 1. 
a) Tám  :............
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
:
Câu 2. Vi các s th phân sau theo th t t l:
0,32 ; 0,197 ; 0,4 ; 0,321 ; 0,187
.......................
Câu 3. 
a) 2m 5dm = ....................m ............... 
c) 12m
2
6dm
2
= ..........m
2
d) 5kg 6g = .................kg
Câu 4. B Lan mua 25 quy v h 75 000 . H b mu mua ba ch
quy v nh th thi ph tr ng bán hàng bao nhiêu ti?
.......................
.......................
.......................
.......................
......................
.......................

Câu 5. g
5
3

dài.

    
2
         

.......................
.......................
.......................
.......................
......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn: Toán - Lớp: 5
Năm học: 2018 - 2019
Lưu ý: Học sinh có thể giải theo cách khác nếu đúng vẫn tính điểm tuyệt đối.
CÂU
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
Câu 1
B
(0,5 
Câu 2
C. 8,25
(0,5 
Câu 3
C. 308,059
(0,5 
Câu 4
D. 8,9
(0,5 
Câu 5
D. 7,56
(0,5 
Câu 6
B. 6,08
(0,5 
Câu 1
(1 
a
802,06
(0,5 
b
5,702
(0,5 
Câu 2

0,187; 0,197; 0,32; 0,321; 0,4
(0,5 
Câu 3

a
2m 5dm = 2,5 m
(0,5 
b

(0,5 
c
12m
2
6dm
2
= 12,06 m
2
(0,5 
d
5kg 6g = 5,006 kg
(0,5 
Câu 4
(1,5 
S ti c m quy v:
(0,25 
75 000 : 25 = 3 000 ()
(0,25 
Bmu mua ba ch quy v nh th thì
ph tr ng bán hàng s ti là:
(0,25 
30 x 3000 = 90 000 ()
(0,5 
 s: 90 000 .
(0,25 
Câu 5


(0,25 
150 x
5
3
= 90 (m)
(0,25 
 
(0,25 
150 x 90 = 13500 (m
2
)
(0,25 

thóc là:
(0,25 
13500 : 100 x 60 = 8100 (kg)
(0,25 

(0,25 
 s: a) 13500 m
2

(0,25 

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trung Sơn A, Phú Thọ năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết và ma trận đề kiểm tra kèm theo cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi giữa kì 1 môn Toán cho các em học sinh.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các đề thi môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22, đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 nhằm củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 1.179
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm