Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán này.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 mới nhất: 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phân số \frac{5}{8} viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,55

B. 0,625

C. 0,75

D. 0,85

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 4m3 45dm3 =.....m3 là:

A. 4,45

B. 4,450

C. 4,405

D. 4,045

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 35 phút = ……. phút là:

A. 95

B. 105

C. 135

D. 1,35

Câu 4: Thể tích hình lập phương có cạnh 3,2cm là:

A. 30,768 cm3

B. 31,768 cm3

C. 32,768 cm3

D. 33,768 cm3

Câu 5: Diện tích hình tròn có bán kính r = 4dm là:

A. 25,16 dm2

B. 25,14 dm2

C. 25,13 dm2

D. 25,12 dm2

Câu 6: Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 34cm và 42cm. Chiều cao hình thang 30cm thì diện tích hình thang là:

A. 1170 cm

B. 1160 cm2

C. 1150 cm2

D. 1140 cm2

Câu 7: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp?

A. 40%

B. 60%

C. 25%

D. 125%

Câu 8: Một hình tam giác có diện tích 600 cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là:

A. 15cm

B. 30cm

C. 30

D. 15

II. TỰ LUẬN

Bài 9: Đặt tính rồi tính

a) 17 phút 21 giây + 22 phút 15 giây

b) 25 ngày 6 giờ - 4 ngày 9 giờ

c) 17 năm 6 tháng – 15 năm 4 tháng

d) 16 giờ 21 phút + 7 giờ 42 phút

Bài 10: Tìm y

a) y x 4,5 = 55,8

b) y : 2,5 = 25,42

Bài 11: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2

Bài 12: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm (4đ) Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

D

A

C

D

D

A

B

Phần II: Tự luận

Bài 9: (2đ) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a) 39 phút 36 giây

b) 20 ngày 21 giờ

c) 2 năm 2 tháng

d) 24 giờ 3 phút

Bài 10 (1đ) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a) y = 12,4

b) y = 63,55

Bài 11 (2đ)

Bài giải

Diện tích xung quanh lớp học là:

10 + 6 x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích trần nhà là:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

(160 + 60) - 7,8 = 212,1 (m2)

Đáp số: 212,1 m2

Bài 12: (1đ)

13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

= 13,25 x 2 + 13,25 x 4 + 13,25 x 8

= 13,25 x (2 + 4 + 8)

= 13,25 x 14 = 185, 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Năm học: 2017 – 2018

Câu 1: Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000
B. 500 000
C. 5 000
D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là: (1 điểm)

A. 70,765
B. 663,64
C. 223,54
D. 707,65

Câu 3: Lớp học có 32 học sinh số học nữ 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5
B. 35,4
C. 37,4
D. 37,5

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05
B. 15
C. 10,05
D. 10,5

Câu 5: 1 thế kỷ .............năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (1 điểm)

A. 100
B. 300
C. 250
D. 200

Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5
B. 3,05
C. 30,5
D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5
B. 30,05
C. 3,005
D. 3,05

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5

d) 30 phút 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

>> Tham khảo: Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

A

B

D

D

A

B

C

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9 giờ 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 30 phút 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

Đề cương và đề ôn tập môn Toán giữa học kì 2 lớp 5:

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các đề thi giữa học kì 2 lớp 5 khác

Đánh giá bài viết
421 78.250
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 5

    Xem thêm