Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 20,099 > 20,1 ▭

b) 13,605 < 13,61 ▭

c) 5,71 = 57,1 % ▭

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 10,634 thuộc hàng:

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b) Phân số 5/2 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 2,52

D. 2,55

c) 18% của 45m2 là:

A. 8,1m

B. 8,1m2

C. 25m2

D. 25

d) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 4,06m3= …dm3 là:

A. 40,6

B. 406

C. 4006

D. 4060

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 86,68 + 20,35

b) 90,45 – 18,347

c) 19,54 x 9,7

d) 98,88 : 4,8

Bài 4. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ trống:

a) 2175m ▭ 2,175km

b) 6,079m2 ▭ 679dm2

c) 1981 dm3 ▭ 1,98m3

d) 2100kg ▭ 2,1 tấn

Bài 5. Tìm x:

a) X x 7,5 = 92,55

b) 23,465 : x = 9,5

Bài 6. Một hình hộp chữ nhật có chiều cao 4dm, chiều dài hơn chiều rộng 3dm, chiều rộng bằng 1/4 chiều cao. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó?

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Bài 1:

a) S

b) Đ

c) S

Bài 2.

a) C

b) A

c) B

d) D

Bài 3.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Bài 4.

a) =

b) <

c) >

d) =

Bài 5.

a)x x 7,5 = 92,55

x = 92,55 : 7,5

x = 12,34

b) 23,465 : x = 9,5

x = 23,465 : 9,5

x = 2,47

Bài 6.

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó là:

4 x 1/4 = 1 (dm)

Chiều dài của hình hộp đó là:

1 + 3 =4 (dm)

Diện tích xung quanh của hình hộp đó là:

(4 + 1) x 2 x 4 = 40 (dm2)

Diện tích hai đáy của hình hộp đó là:

4 x 1 x 2 = 8 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp đó là:

40 + 8 = 48 (dm2)

Đáp số: 48dm2

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 - Đề 5 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
14 8.733
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm