Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 mới nhất: 2018 - 2019

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Điền dấu > , < , = thích hợp vào chỗ trống:

a) 9,09 ▭ 9,1

b) 12,34 ▭ 12,339

c) 150% ▭ 1,5

d) 6/5 ▭ 1,20

Bài 2. Khoanh vào chữ đặ trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 6 trong số 3,608 có giá trị là:

A. 6

B. 6/10

C.6/100

D. 60

b) Phân số 4/5 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45

B. 0,54

C. 0,8

D. 1,25

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 15m3 6 dm3=…m3 là:

A. 15,6

B. 15,06

C. 15,006

D. 15,0006

d) Diện tích của hình tròn đường kính 6dm là:

A. 113,04dm2

B. 11,30dm2

C. 282,6dm2

D. 28,26dm2

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1975dm2 = ….m2

b) 5m375dm3=…m3

c) 2010cm2=…dm2

d) 1 tấn 25kg = …tấn

Bài 5. Tìm x:

a) 18,72 : x = 4,5

b) x : 24,6 = 13,85

Bài 6. Tổng số cà phê xuất khẩu của Côn ty Trường Thọ trong 4 tháng đầu năm 2010 là 1750 tấn. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm số cà phê xuất khẩu trong từng tháng đó. Hãy tính và viết tiếp vào chỗ chấm số cà phê xuất khẩu từng tháng:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

a) Tháng 1:…tấn

b) Tháng 2: … tấn

c) Tháng 3: …tấn

d) Tháng 4: …tấn

Bài 7. Cho hình thang ABCD có tổng độ dài 2 đáy là 45cm và gấp 3 lần chiều cao. Tính diện tích hình thang đó?

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) <

b) >

c) =

d) =

Bài 2.

a) B

b) C

c) C

d) D

Bài 3.

a) S

b) Đ

c) S

Bài 4.

a) 19,75

b) 5,075

c) 20,1

d) 1,025

Bài 5.

a) 18,72 : x = 4,5

x = 18,72 : 4,5

x = 4,16

b) x : 24,6 = 18,35

x = 18,35 x 24,6

x= 451,41

Bài 6.

a) 420

b) 385

c) 455

d) 490

Bài 7.

Chiều cao của hình thang ABCD là:

45 : 3 = 15 (cm)

Diện tích hình thang ABCD là:

45 x 15 : 2 = 337,5 (cm2)

Đáp số: 337,5 cm2

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 - Đề 2 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
21 10.862
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • thu tran
    thu tran

    Chia tỉ lệ và vẽ hình tròn sai

    Thích Phản hồi 18:06 10/03
    Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm