Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 9 trong số 15,694 có giá trị là:

A. 9

B. 9/10

C. 9/100

D. 9/100

b) Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 5,8

B. 8,5

C, 0,58

D. 0,625

c) 45% của 25 tạ là:

A. 11,25 tấn

B. 11,25 tạ

C. 1,25 tạ

D. 1,25 tấn

d) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 2576cm3=…dm3 là:

A. 2,576

B. 25,76

C. 257,6

D. 0,2576

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 14,235 + 25,956

b) 83,14 – 27,53

Bài 3. Điền dấu > , < , = thích hợp vào ô trống:

a) 11,1 ▭ 1,11

b) 29,05 ▭ 29,11

c) 20% ▭ 1/4

d) ▭ 37,5%

Bài 4. Tìm x biết:

a) 19,5 – x 6,3 = 11,625

b) 4,75 + x : 9,4 = 34,266

Bài 5. Tổng số trẻ em được sinh ra ở 4 thôn của xã Tân Phú trong năm 2009 là 150 bé. Biểu đồ hình quạt dưới đây biểu diễn tỉ số phần trăm trẻ được sinh ra ở từng thôn của xã trong năm 2009. Hãy ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thôn Phú Thượng có:…em bé

b) Thôn Phú Trung có:…em bé

c) Thôn Phú Hạ có:…em bé

d) Thôn Phú Tân có:…em bé

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 6. Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 25,2dm. Chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và bằng 4/3 chiều cao. Hỏi:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp đó là bao nhiêu mét vuông?

b) Thể tích của hình hộp đó là bao nhiêu dm3?

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Bài 1:

a) C

b) D

c) B

d) A

Bài 2.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 3.

a) >

b) <

c) <

d) =

Bài 4.

a) 19,5 – x 6,3 = 11,625

x 6,3 = 19,5 – 11,625

x 6,3 = 7,875

x = 7,875 : 6,3

x = 1,25

b) 4,75 + x : 9,4 = 34,266

x : 9,4 = 34,266 – 4,75

x : 9,4 = 29,516

x = 29,516 x 9,4

x = 277,4504

Bài 5.

a) 42

b) 33

c) 36

d) 39

Bài 6.

Nửa chu vi đáy hình hộp đó là:

25,2 : 2 = 12,6

Ta có sơ đồ:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Chiều rộng của đáy hình hộp là:

12,6 : (4 + 5) x 4 = 5,6 (dm)

Chiều dài đáy của hình hộp là:

12,6 – 5,6 = 7 (dm)

Chiều cao của hình hộp là:

5,6 : = 4,2 (dm)

a) Diện tích xung quanh của hình hộp đó là:

25,2 x 4,2 = 150,84 (dm2)

Đổi 150,84dm2 = 1,5084m2

b) Thể tích của hình hộp đó là:

7 x 5,6 x 4,2 = 164,64 (dm3)

Đáp số: a) 1,5084m2; b) 164,64 dm3

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 - Đề 4 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
18 7.452
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm