Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 6

Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 có đáp án

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 6 được VnDoc biên soạn, đăng tải nằm trong nội dung đề thi cuối kì 2 Hóa học 9. Gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 học kì 2 kèm theo đáp án. Giúp các bạn luyện tập với dạng bài thường xuất hiện trong đề, củng cố nâng cao kĩ năng làm bài. Tài liệu còn rất hữu ích đối với thầy cô dùng để tham khảo cho học sinh ôn tập và ra đề cho các em.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2019- 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 6

(Biết H=1;C=12;O=16;Cl =35,5; Mg = 24; Fe = 56, Zn=65)

Câu 1. Có ba lọ không nhãn đựng: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây?

A. Dùng quỳ tím và nước.

B. Khí cacbon đioxit và nước.

C. Kim loại natri và nước.

D. Phenolphtalein và nước.

Câu 2. Cặp chất tồn tại được trong một dung dịch là (không xảy ra phản ứng hóa học với nhau)

A. CH3COOH và NaOH.

B. CH3COOH và H3PO4.

C. CH3COOH và Ca(OH)2.

D. CH3COOH và Na2CO3.

Câu 3. Thành phần trong quả nho chín có chứa nhiều:

A. Protein
B. Glucozơ
C. Tinh bột
D. Xenlulozơ

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra ( đktc) là

A. 0,56 lít.

B. 4,48 lít.

C. 2,24 lít.

D. 3,36 lít.

Câu 5. Trong các chất sau: Mg, Cu, MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3. Dung dịch axit axetic tác dụng được với chất nào:

A. MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3

B. Cu, MgO, Na2SO4, Na2SO3

C. Mg, MgO, KOH, Na2SO3

D. Mg, Cu, MgO, KOH

Câu 6. Sử dụng thuốc thử nào sau đây để nhận biêt các chất khí sau: CH4, C2H2, CO2

A. Dung dịch nước vôi trong, quỳ tím

B. Dung dich nước vôi trong, dung dịch brom

C. Dung dịch phenolphtalein, dung dịch nước vôi trong

D. Cả A, B, C

Câu 7. Thể tích rượu etylic có trong 500 ml rượu 45o

A. 225ml
B. 22,5ml
C. 445ml
D. 9ml

Câu 8. Phản ứng đặc trưng của liên kết đơn là gì:

A. Phản ứng thế

B. Phản ứng cháy

C. Phản ứng cộng

D. Phản ứng oxi hóa khử

Câu 9. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được

A. glixerol và muối của một axit béo.

B. glixerol và axit béo.

C. glixerol và xà phòng.

D. glixerol và muối của các axit béo.

Câu 10. Cho phản ứng sau: CH4 + Cl2 → ? + HCl. Sản phẩm còn lại của phản ứng là chất nào?

A. CH3
B. CH4
C. CH3Cl
D. CH4Cl

Câu 11. Cần bao nhiêu lít brom 0,1M để tác dụng hết với 0,224 lít etilen (đktc).

A. 0,1 lít
B. 0,01 lít
C. 0,001 lít
D. 0,05 lít

Câu 12. Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A không tham gia phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của A là

A. CH3-CH2OH.
C. CH3-O-H-CH2.
B. CH3-O-CH2.
D. CH3-O-CH3

Câu 13. Hợp chất không tan trong nước là

A. CH3-CH2-COOH.
C. C6H12O6.
B. CH3-CH2-OH.
D. (C17H33COO)3C3H5.

Câu 14. Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 69 gam rượu etilic thu được 41.25 gam etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

A. 60,5%
B. 62%
C. 62,5%
D. 75%

Câu 15. Đốt cháy dẫn xuất của hidrocacbon X, chứa 1 nguyên tử oxi theo sơ đồ sau:

X + 3O2 → 2CO2 + 3H2O X là

A. C2H4O.
C. C3H8O.
B. C2H6O.
D. C3H6O.

Câu 16. Cho các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, CH4, C6H6, C2H5COOH. Số chất tác dụng với NaOH là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 17. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 từ MnO2 và HCl

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 có đáp án

Hóa chất lần lượt ở bình 1 và bình 2 là:

A. Dung dịch NaCl bão hòa, dung dịch H2SO4 đặc

B. Nước cất và dung dịch H2SO4 đặc

C. Dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl bão hòa

D. Dung dịch H2SO4 đặc và nước cất

Câu 18. Thể tích NaOH 2M cần để trung hòa vừa đủ 600g dung dịch CH3COOH 5%

A. 250ml
B. 300ml
C. 350ml
D. 400ml

Câu 19. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

A. CH3-CH3
B. CH3-CH2=CH2
C. CH3COOC2H5
D. CH3-O-CH3

Câu 20. Dãy chất nào sau đây thuộc nhóm gluxit?

A. C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6.

B. C6H6, C6H12O6, C12H22O11.

C. (C6H10O5)n, C12H22O11, C6H12O6.

D. CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11.

Câu 21. Cho chuỗi phản ứng sau:

X \rightarrow C2H5OH \rightarrow Y \rightarrow CH3COONa \rightarrow Z \rightarrow C2H2

Chất X, Y, Z lần lượt là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, CH4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O thu được 19,8 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O.

A. C2H5OH
B. CH3COOH.
C. C3H8O.
D. CH4O.
Câu 23. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ tằm, bông vải.

B. tơ tằm, sợi đay.

C. bông vải, sợi đay.

D. tơ tằm, tơ nilon-6,6.

Câu 24. Thủy phân hoàn toàn 17,16 kg một loại chất béo cần vừa đủ 2,4 kg NaOH, sản phẩm thu được gồm 1,84 kg glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Khối lượng hỗn hợp các muối là

A. 17,72 kg.
B. 19,44 kg.
C. 11,92 kg.
D. 12,77 kg.

Câu 25. Đốt cháy một hợp chất hữu cơ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích là = 3:2. Tỉ khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với hidro là 36. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ?

A. C3H4O2
B. C3H4O
C. C4H6O
D. C4H6O2

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9

Đề thi trắc nghiệm Hóa học kfi 2 lớp 9 có đáp án

VnDoc đã giới thiệu Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 6 có đáp án, được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, nội dung bám sát cấu trúc đề thi ôn tập hóa 9 học kì 2. Với 25 câu hỏi trắc nghiệm, giúp đánh giá đúng năng lực, cũng như giúp các em củng cố, ôn luyện đề.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 - Đề số 6 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn ôn thi tốt, mời các bạn tham khảo.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

    Xem thêm