Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 3

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập Anh văn lớp 3 học kỳ 1 khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the correct answer. 

1. What is your favorite colour?

A. It is blue.

B. It is rabbit.

2. Who is she?

A. It is my father.

B. She is my mom.

3. What is your name?

A. My name's Lisa.

B. I am fine, thanks.

4. What is this?

A. It is a doll.

B. This is my father.

5. Where is your book?

A. It is a green book.

B. It is on the table.

II. Reorder. 

1. tall/ Is/ father/ your/ ?/

__________________________

2. to/ Nice/ you/ meet/ ./

__________________________

3. bedrooms/ are/ two/ There/ ./

__________________________

4. is/ No,/ not/ it/ ./

__________________________

5. ball/ box/ Put/ in/ soccer/ the/ the/ ./

__________________________

III. Read and match. 

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 3A. Green
2. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 3B. Blue
3. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 3C. Yellow
4. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 3D. Pink
5. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 3E. Black

ĐÁP ÁN

I. Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - B;

II. Reorder.

1 - Is your father tall?

2 - Nice to meet you.

3 - There are two bedrooms.

4 - No, it is not.

5 - Put the soccer ball in the box.

III. Read and match.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - E; 5 - B;

Trên đây là Đề thi học kì 1 i-Learn Smart Start 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.078
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm