Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

1. Đề bài Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 3:

Câu 1: Kết quả của phép tính 50 - 30 là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

Câu 2: Số liền sau của 64 là:

A. 46

B. 63

C. 65

D. 10

Câu 3: Kết quả của phép tính 15 + 2 + 1 là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25 + ...... = 30

b) ...... - 5 = 10

Câu 5: Viết các số 28, 76, 34, 64

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: . . . .; . . . . . ;. . . . . . ;. . . . . . . . .

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: . . . . .;. . . . . ;. . . . . . ;. . . . . . . . .

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 12      b) 26 + 63       c) 78 - 51        d) 75 - 45

….………… ……………. …………….. ………………

….………… ……………. …………….. ………………

….………… ……………. …………….. ………………

Câu 7: Điền Dấu >;<;=

63 .... 36                                      38 .... 30 + 8

41 .... 43                                      90 + 4 .... 95

Câu 8: Nối phép tính với kết quả cho thích hợp:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 9: Hình vẽ bên có mấy điểm? (1 điểm)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 10: Nhà em có 57 con gà, mẹ bán đi 24 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải

….…………………………………………………………..

….…………………………………………………………..

….…………………………………………………………..

….…………………………………………………………..

2. Ma trận Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Mạch kiến thức.
kĩ năng

Số câu và
số điển

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học
đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100

Số câu

1

 

2

1

 

 

 

 

3

1

 

Số điểm

1

 

2

1

 

 

 

 

3

1

Cộng, trừ trong
phạm vi 100

Số câu

2

 

1

 

 

2

 

 

3

2

 

Số điểm

2

 

1

 

 

2

 

 

3

2

2. Hình học
Nhận dạng các hình
đã học

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng

Số câu

3

1

3

1

 

2

 

 

6

4

 

Số điểm

3

1

3

1

 

2

 

 

6

4

3. Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 1: B (1 điểm)

Câu 2: C (1 điểm)

Câu 3: B (1 điểm)

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

a, 25 + 5 = 30

b, 15 - 5 = 10

Câu 5: Viết các số 28, 76, 34, 64 (1 điểm)

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 28; 34; 64; 76

c. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 76; 64; 34; 28

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 7: (1 điểm)

63 > 36                             38 = 30 + 8

41 < 43                             90 + 4 < 95

Câu 8: Nối phép tính với kết quả cho thích hợp: (nối đúng mỗi phép tính được 0,25đ)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 9: (1 điểm)

Có 4 điểm.

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải

Nhà em còn lại là: (0,25 đ)

57 - 24 = 33 (con gà) (0,5đ)

Đáp số: 33 con gà (0,25 đ).

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn

Ngoài các bài tập được sưu tầm và biên tập kỹ lưỡng để các em dễ hiểu, VnDoc.com còn có các bộ đề thi Toán lớp 1 được sắp xếp và trình bày khoa học, giúp các em ôn luyện và rèn luyện các kiến thức cơ bản trong SGK. Các em hãy cùng VnDoc tìm hiểu thật kĩ lưỡng nhé, tất cả đều được đăng tải trên trang chủ của chúng tôi.

Ngoài Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.827
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm