Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường Tiểu học Số 1 Glar, Gia Lai năm học 2017-2018 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
DAK DOA’S EDUCATION & TRAINING DIVISION THE FINAL TERM TEST
THE No. 1 GLAR PRIMARY SCHOOL Subject: English 3
School year: 2017 2018
Time allowed: 40 minutes
Name: ………………………………………
Class: 3......
Marks:
Listening Reading Writing Speaking
I. LISTENING
Part 1. Listen and number:
Part 2. Listen and tick:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Part 3. Listen and write:
There is one example (0)
1. Tony is __________ 2. Mai is __________
3. Peter is ___________
II. READING
Part 1. Read and tick Yes/ No
There is one example (0)
Hi. I’m Hoa. Today I’m in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the
boys are skating. Some of the girls are cycling. Phong and Quan are flying kites. Mai, Linh, Nga and I are
playing hide-and-seek. We are very happy.
YES NO
0. Her name is Hoa.
1. They’re in the house.
2. Hoa is playing with her family.
3. They’re doing sports.
4. The boys are skating.
5. The girls are skipping.
6. Nga is playing hide-and-seek.
Part 2 . Read and complete:
There is one example (0)
Hello, my name is Nam. This is my (0)…house…. It has a big (1) ………… and I often play with my pets
there. I have one (2) …….……….., three cats and(3) ……………… parrots. Now we’re playing together
(4) …………..… the garden.
III. WRITING:
Part 1 . Look and write ONE correct word for each picture :
There is one example (0)
house garden dog five in
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
0. Kite
1. ……………………. 2. …………………
3. ……………………… 4. ……………………
Part 2 . Order the words:
There is one example (0)
0. you/ What/ doing/ are/ ? What are you doing?
1. like/ What’s/ the weather/ ? ………………….............................
2. do/ How many/ have/ dogs/ you/ ? ………………………………............
3. is/ Sa Pa/ Where/ ? ………………………………………
4. playing/ is/ the Piano/ She. ……………………………………...
IV. SPEAKING
1. What toys do you like?

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề ôn thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường Tiểu học Số 1 Glar, Gia Lai năm học 2017-2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
14 3.508
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm