Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends 3

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
SPEAKING/ GRADE 3 2
ND
TERM
I/ What is this / What are these ?
II/ Where is/ are….?
Mai Ha Lan and Hoa Nam Hai
III/ What do/does…..have?
Linh and Hong Nga Lan and Hoa Ha Hung
IV/ Make sentences.
V/ What animal is this?
VI /Do you like…?
VII/ Personal questions.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
1. What’s your name?
2. How do you spell your name?
3. How are you?
4. How old are you?
5. Where are you from?
6. How many people are there in your family? Who are they?
7. What’s your favorite toy?
8. What’s your favorite color?
9. Point to school things and ask: What’s this? _It’s a/ an
10. Is this your teddy bear/ pen?
11. What color are your pants/ dress? They’re pink/ it’s red.
12. How many rooms are there in your house?
13. Where’s Billy/ grandma/ etc.? _ He’s/ She/ They’re in
14. Is Billy in the kitchen?
15. Are Mom and Dad in the dining room?
16. What do you have? What don’t you have?
17. Point to a friend and make an example: She/ he has long/ black hair.
18. What’s your favorite toy/ color/ number/ food/ drink?
19. What animals do you like?
20. What animals don’t you like?
21. Do you like elephants/ rabbits/ etc.?
22. What food do you like?
23. What food don’t you like?
24. Do you like carrots/ meat/ bread/ etc.?
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-3

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề ôn thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends 3 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
3 3.697
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm