Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: (0,5 điểm). “Số 81” đọc là: (M1)

A. Tám mốt

B. Tám mươi một

C. Tám mươi mốt

D. Tám một

Câu 2: (0,5 điểm). Số gồm 6 chục và 5 đơn vị được viết là: (M1)

A. 56

B. 65

C. 60

D. 605

Câu 3. (0,5 điểm). Các số 51; 15; 7; 27 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: (M2)

A. 7; 15; 27; 51

B. 51; 27; 15; 7

C. 51; 15; 27; 7

D. 7; 27; 15; 51

Câu 4. (0,5 điểm). Trong các số: 56; 65; 18; 81. Số bé nhất là: (M2)

A. 56

B. 65

C. 18

D. 81

Câu 5. (0,5 điểm). Trong các số: 65; 78; 37; 94. Số lớn nhất là: (M2)

A. 65

B. 78

C. 37

D. 94

Câu 6. (0,5 điểm). Kết quả của phép tính: 56 + 30 là: (M1)

A. 80

B. 86

C. 59

D. 95

Câu 7. (0,5 điểm). Kết quả của phép tính: 84 - 54 là: (M1)

A. 34

B. 54

C. 30

D. 34

Câu 8. (0,5 điểm). Phép tính: 50 cm + 40 cm có kết quả là: (M1)

A. 90cm

B. 90

C. 80cm

D. 10cm

Câu 9: (0,5 điểm). Bố đi công tác 1 tuần lễ và 2 ngày. Vậy bố đi công tác số ngày là: (M2)

A. 8 ngày

B. 9 ngày

C. 7 ngày

D. 5 ngày

Câu 10. (0,5điểm). Cho: 20 + …..= 50 + 10.

Số cần điền vào chỗ chấm là số: (M3)

A. 10

B. 20

C. 30

D.40

Câu 11: (0,5 điểm). Cho: 36 + …..< 38. Số cần điền vào chỗ chấm là số nào? (M3)

A. 2

B. 1

C. 8

D. 10

Câu 12. (0,5 điểm). Cho: 38 - 5 ……… 32. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2)

A. =

B. <

C. >

D. +

Câu 13. (0,5 điểm). Hà có 45 viên bi. Hà cho Hùng 20 viên bi. Số bi Hà còn lại là: (M3)

A. 25 viên bi

B. 56 viên bi

C. 47 viên bi

D. 65 viên bi

Câu 14. (0,5 điểm). Kẻ thêm một đoạn thẳng vào trong hình bên để có: (M4)

- Một hình vuông và một hình tam giác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

- Ba hình tam giác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 15 (1 điểm). Đặt tính rồi tính: (M1)

35 + 40

19 - 9

14 + 3

67 - 32

Câu 16. (0,5 điểm). Tính: (M2)

40 + 3 + 4 = ………

56 - 14 + 23 = ………

Câu 17. (1 điểm). Lớp em có 38 học sinh, có 3 học sinh chuyển đi lớp khác. Hỏi lớp em còn bao nhiêu học sinh? (M3)

Bài giải

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Câu 18. (0,5 điểm). Cho ba số 43; 68; 25 và các dấu + ; - ; =. Hãy viết các phép tính đúng.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1. C

Câu 2. B

Câu 3.  A

Câu 4. C

Câu 5. D

Câu 6. B

Câu 7. C

Câu 8. A

Câu 9. B

Câu 10. D

Câu 11. B

Câu 12. C

Câu 13. A

Câu 14. 1 hình vuông và 1 hình tam giác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Ba hình tam giác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

II. TỰ LUẬN

Bài 15: Mỗi câu đặt tính đúng được 0,25 đ

35 + 40 = 75

19 - 9 = 10

14 + 3 = 17

67 - 32 = 35

Bài 16: Tính:

40 + 3 + 4 = 47

56 - 14 + 23 = 65

Bài 17: Số học sinh lớp em còn lại là:

38 - 3 = 35 (học sinh)

Đáp án: 35 học sinh

Bài 18:

43 + 25 = 68 ; 25 + 43 = 68

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
5 5.787
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm