Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Hóa có đáp án và lời giải chi tiết số 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ THEO ĐỀ
MINH HỌA 2021
SỐ 01
(Đề thi 05 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC T NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S
= 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo (đktc).
Câu 1: phòng hóa CH
3
COOC
2
H
5
trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối công
thức
A. C
2
H
5
ONa. B. C
2
H
5
COONa. C. CH
3
COONa. D. HCOONa.
Câu 2: Axit nào sau đây axit béo không no?
A. Axit stearic. B. Axit axetic. C. Axit acrylic. D. Axit oleic.
Câu 3: Cacbohidrat dạng polime
A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ D. fructozơ.
Câu 4: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh
A. H
2
NCH
2
COOH. B. C
2
H
5
OH. C. CH
3
COOH. D. CH
3
NH
2
.
Câu 5: Phân tử khối của valin
A. 89. B. 117. C. 146. D. 147.
Câu 6: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?
A. . Poli(vinyl clorua). B. Polisaccarit. C. Protein. D. Nilon-6,6.
Câu 7: Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật chung của kim loại?
A. ánh kim. B. Tính dẻo. C. Tính cứng. D. Tính dẫn điện.
Câu 8: Kim loại nào sau đây không khử được ion Cu
2
+
trong dung dịch CuSO
4
thành Cu?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Al. B. Mg. C. Fe. D. K
Câu 9: sở của phương pháp điện phân dung dịch
A. khử ion kim loại trong hợp chất nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H
2
, Al.
B. khử ion kim loại trong dung dịch bằng kim loại tính khử mạnh như Fe, Zn,.
C. khử ion kim loại trong hợp chất nóng chảy bằng dòng điện một chiều.
D. khử ion kim loại trong dung dịch bằng dòng điện một chiều.
Câu 10: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO
4
theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng
kim loại
nào sau đây?
A. Na. B. Ag. C. Ca. D. Fe.
Câu 11: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch
A. FeSO
4
. B. AgNO
3
. C. KNO
3
. D. HCl.
Câu 12: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước nhiệt độ thường tạo ra dung dịch?
A. Na. B. Fe. C. Mg. D. Al.
Câu 13: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?
A. Al. B. Mg. C. Fe. D. Cu.
Câu 14: Dung dịch o sau đây được dùng để xử lớp cặn
bám vào m đun nước?
A. Muối ăn. B. Cồn. C. Nước vôi trong. D. Giấm ăn.
Câu 15: Kim loại Al được điều chế trong công nghiệp bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất
nào sau
đây?
A. Al
2
O
3
. B. Al(OH)
3
. C. AlCl
3
. D. NaAlO
2
.
Câu 16: Trong hợp chất FeSO
4
, sắt số oxi hóa
A. +2. B. +3. C. +4. D. + 6.
Câu 17: Oxit nào sau đây oxit axit?
A. CaO. B. CrO
3
. C. Na
2
O. D. MgO.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 18: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây
ngộ độc khí,
thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây?
A. H
2
. B. O
3
. C. N
2
. D. CO.
Câu 19: Độ dinh dưỡng của phân lân
A. % Ca(H
2
PO
4
)
2
. B. % P
2
O
5
. C. % P. D. %PO
43
-
.
Câu 20: Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon thơm?
A. Etan. B. Toluen. C. Isopren. D. Propilen.
Câu 21: Hai este etyl axetat metyl acrylat không cùng phản ng với
A. NaOH. B. HCl. C. H
2
SO
4
. D. Br
2
.
Câu 22: Thủy phân hoàn toàn CH
3
COOCH
3
CH
3
COOC
2
H
5
trong dung dịch NaOH đều thu
được
A. CH
3
OH. B. C
2
H
5
OH. C. CH
3
COONa. D. C
2
H
5
COONa.
Câu 23: Chất X chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ
người ốm.
Trong công nghiệp, X được điều chế bằng cách thủy phân chất Y. Chất Y nguyên liệu để
làm bánh kẹo,
nước giải khát. Tên gọi của X, Y lần lượt
A. Glucozơ xenlulozơ. B. Saccarozơ tinh bột.
C. Fructozơ glucozơ. D. Glucozơ saccarozơ.
Câu 24: Thực hiện phản ứng thủy phân 3,42 gam saccarozơ trong dung dịch axit sunfuric loãng,
đun nóng.
Sau một thời gian, trung hòa axit rồi cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng hoàn toàn với
dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư, đun nóng thu được 3,24 gam Ag. Hiệu suất phản ng thủy phân
A. 87,50%. B. 69,27%. C. 62,50%. D. 75,00%.
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X (X nguyên tử C nhỏ hơn 3)
bằng oxi vừa
đủ thu được 0,8 mol hỗn hợp Y gồm khí hơi. Cho 22,5 gam X tác dụng với dung dịch HCl
(dư), số mol

Đề phát triển theo đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Hóa số 1 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Hóa học giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập theo cấu trúc đề minh họa 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, VnDoc giới thiệu các đề thi thử được biên soạn theo cấu trúc đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em luyện tập kỹ các dạng bài thường có trong đề thi chính thức, từ đó đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Hóa có đáp án số 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
5 787
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm