Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Sinh học có đáp án số 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ MINH HỌA
SỐ 01
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
Câu 81: Nguyên tố o sau đây thành phần cấu trúc của diệp lục?
A. Hg. B. Niken. C. Kali. D. Nitơ.
Câu 82: động vật ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ch yếu quan nào
sau đây?
A. Thực quản. B. Dạ dày. C. Ruột non. D. Ruột già.
Câu 83: Gen được cấu tạo bởi loại đơn phân nào sau đây?
A. Glucozơ. B. Axit amin. C. Vitamin. D. Nuclêôtit.
Câu 84: Ng
ười ta
thể
to
ra gi
ống cây
khác loài
bằng phương
pháp
A. lai tế bào xoma. B. lai
khác
dòng. C.
nuôi
cấy h
t ph
n.
D.
nuôi cấy mô
.
Câu 85: Loại phân tử nào sau đây không liên kết hidro?
A. ADN. B. mARN. C. tARN. D. rARN.
Câu 86: Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào?
A. Đột biến gen. B. Đột biến đa bội. C. Đột biến đảo đoạn. D. Đột biến lặp đoạn.
Câu 87: Trong quần thể, kiểu phân bố thường hay gặp nhất
A. phân bố ngẫu nhiên. B. phân bố theo nhóm.
C. phân bố đồng đều. D. phân tầng.
Câu 88: Biết không xảy ra đột biến, alen trội trội hoàn toàn. Theo thuyết, đời con của
phép lai nào sau đây t lệ kiểu hình của giới đực khác với tỉ l kiểu hình của giới i?
A. X
A
X
A
× X
A
Y. B. X
A
X
a
× X
a
Y. C. X
a
X
a
× X
a
Y. D. X
a
X
a
× X
A
Y.
Câu 89: Trong các quần sinh vật sau đây, quần o thường sự phân tầng mạnh nhất?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Quần rừng rộng ôn đới. B. Quần đồng rêu hàn đới.
C. Quần đồng cỏ. D. Quần đồng ruộng nhiều loài cây.
Câu 90: Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ l phân li kiểu gen 1:2:1?
A.
AB AB
Ab Ab
B.
Ab AB
aB ab
C.
AB Ab
Ab Ab
D.
AB aB
ab ab
Câu 91: Trong tự nhiên, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt các loài sinh sản hữu tính
A. Địa sinh thái. B. Hình thái. C. Sinh hóa sinh. D. Cách li sinh sản.
Câu 92: Một quần thể tỉ lệ kiểu gen: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A
A. 0,5. B. 0,3. C. 0,4. D. 0,6.
Câu 93: Sinh vật biến đổi gen không đuợc tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?
A. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.
B. Làm biến đổi một gen đã sẵn trong hệ gen.
C. Lai hữu tính giữa các thể cùng loài.
D. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen
Câu 94: Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lí, phát biểu o sau đây đúng?
A. phương thức hình thành loài chủ yếu gặp động vật, ít gặp thực vật.
B. Điều kiện địa là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên thể sinh vật.
C. Quá trình hình thành loài thường trải qua một quá trình lịch sử lâu dài.
D. Loài mới loài gốc thường sống cùng một khu vực địa lí.
Câu 95: Mối quan hệ nào sau đây phản ánh mối quan hệ cạnh tranh?
A. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, chim ăn cá.
B. Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ.
C. Cây tỏi tiết chất gây c chế hoạt động của các sinh vật xung quanh.
D. chồn cùng sống trong rừng, cùng bắt chuột làm thức ăn.
Câu 96: Thực vật phát sinh kỉ nào?
A. Kỉ
Oc
đôvic. B. Kỉ
Silua
C. Kỉ
Ph
ấn tr
ng
D. Kỉ
Cambri
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]ndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 97: Một loài bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Thể ba của loài này bao nhiêu NST?
A. 25. B. 12 C. 23. D. 36.
Câu 98: Khi nói về đặc trưng bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các quần thể của cùng một loài thường kích thước giống nhau.
B. Tỉ l nhóm tuổi thường xuyên ổn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.
C. Tỉ lệ giới tính thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm loài, thời gian điều kiện của môi
trường sống.
D. Mật độ thể của quần thể thường được duy trì định, không thay đổi theo điều kiện
của môi trường.
Câu 99: Quá trình quang hợp giải phóng oxi. Nguồn gốc của oxi thoát ra từ chất nào sau đây?
A. H
2
O. B. APG. C. CO
2
D. ATP.
Câu 100: Một tính trạng chịu sự chi phối của hai hay nhiều gen gọi
A. phân li độc lập B. liên kết gen C. hoán vị gen. D. tương tác
gen.
Câu 101: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo thuyết, phép lai AaBB ×
Aabb cho đời con tỉ lệ kiểu gen là:
A. 1:1. B. 1:2:1. C. 3:1. D. 3:3:1:1.
Câu 102: Một thể 2 cặp gen dị hợp giảm phân đã sinh ra giao tử Ab với tỉ lệ 12%. Tần số
hoán vị gen bao nhiêu?
A. 12%. B. 24%. C. 36%. D. 48%.
Câu 103: Khi nói về độ đa dạng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Độ đa dạng của quần được duy trì ổn định, không phụ thuộc điều kiện sống của
môi trường.
B. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ đa dạng của quần giảm dần.
C. Quần độ đa dạng càng cao t cấu trúc của quần càng dễ bị biến động.
D. Độ đa dạng của quần càng cao thì luới thức ăn của quần càng phức tạp.
Câu 104: Khi nói về sự thay đổi vận tốc máu trong hệ mạch, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Giảm dần từ động mạch, đến mao mạch thấp nhất tĩnh mạch.

Đề phát triển theo đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập môn Sinh học theo cấu trúc đề minh họa 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, VnDoc giới thiệu tới các em Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Sinh học có đáp án số 1. Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Sinh giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Sinh học có đáp án số 1 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Sinh học có đáp án số 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 3.697
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm