Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 1 trường chuyên Đại học Vinh, Nghệ An có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi gồm 06 trang)
ĐỀ THI KSCL LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG THI
TN THPT VÀ XÉT TUYỂN ĐH NĂM 2021-LẦN 1
Bài thi: Môn Toán
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .......................................
Câu 1: Cho hình lập phương
. .ABCD A B C D
Góc giữa hai đường thẳng
AB
B D
bằng
A.
0
30 .
B.
0
135 .
C.
0
45 .
D.
0
90 .
Câu 2: Biết
1
0
1
( )
3
f x dx
1
0
4
( ) .
3
g x dx
Khi đó
1
0
( ) ( )g x f x dx
bằng
A.
5
.
3
B.
5
.
3
C.
1.
D.
1.
Câu 3: Tập xác định của hàm số
log log(3 )y x x
A.
(3; ).
B.
(0; 3).
C.
[3; ).
D.
[0; 3].
Câu 4: Cho hàm số
( )y f x
đthị như hình bên. Hàm số đã
cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A.
(0; 1).
B.
( 2; 1).
C.
( 1; 0).
D.
( 1; 3).
Câu 5: Cho góc đỉnh của một hình nón bằng
0
60 .
Gọi
, ,r h l
lần lượt là bán kính đáy, đường cao,
đường sinh của hình nón đó. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
2 .l r
B.
2 .h r
C.
.l r
D.
.h r
Câu 6: Trong không gian
,Oxyz
đường thẳng
đi qua
( 1; 1; 1)A
nhận
(1; 2; 3)u
làm vectơ chỉ
phươngphương trình chính tắc là
A.
1 1 1
.
1 2 3
x y z
B.
1 2 3
.
1 1 1
x y z
C.
1 1 1
.
1 2 3
x y z
D.
1 2 3
.
1 1 1
x y z
Câu 7: Hàm số
siny x
đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A.
; 0 .
2
B.
3
; .
2
C.
3
; .
4 4
D.
; .
2
Câu 8: Cho các số phức
2z i 
3 .w i
Phần thực của số phức
z w
bằng
A.
0.
B.
1.
C.
5.
D.
1.
Câu 9: Họ các nguyên hàm của hàm số
( ) sin 3
f x x
A.
1
cos 3 .
3
x C
B.
cos 3 .x C
C.
cos 3 .x C
D.
1
cos 3 .
3
x C
Thầy Đỗ Văn Đức
Khóa học ONLINE môn Toán
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 10: Cho cấp số cộng
( ),
n
u
với
1
1u
3
1
.
3
u
Công sai của
( )
n
u
bằng
A.
2
.
3
B.
1
.
3
C.
2
.
3
D.
1
.
3
Câu 11: Cho hàm s
liên tục trên
và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên.
Hỏi hàm số đã cho bao nhiêu điểm cực
trị?
A.
3.
B.
4.
C.
2.
D.
5.
Câu 12: Chu vi đường tròn lớn của mặt cầu
( ; )S O R
A.
2
.R
B.
2
4 .R
C.
.R
D.
2 .R
Câu 13: Cho hàm số
có bảng biến thiên như
hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn
[ 3; 3]
bằng
A.
0.
B.
8.
C.
1.
D.
3.
Câu 14: Trong không gian
,Oxyz
cho
(3; 2; 5), (4; 1; 3).
u v
Tọa độ của
u v
A.
(1; 1; 2).
B.
(1; 1; 2).
C.
( 1; 1; 2).
D.
( 1; 1; 2).
Câu 15: Trong không gian
,Oxyz
một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
( )Oyz
A.
(1; 0; 0).
i
B.
(0; 1; 1).
n
C.
(0; 1; 0).
j
D.
(0; 0; 1).
k
Câu 16: Nghiệm của phương trình
1
2 8
x
A.
3.x
B.
2.x
C.
4.x
D.
5.x
Câu 17: Cho hàm số
đồ thị như hình bên. Hỏi
phương trình
2 ( ) 5f x
có bao nhiêu nghiệm trên đoạn
[ 1; 2]?
A.
4.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 18: Gọi
1 2
,z z
là các nghiệm phức của phương trình
2
3 5 0.z z
Môđun của số phức
1 2
(2 3)(2 3)z z
bằng
A.
29.
B.
7.
C.
1.
D.
11.
Câu 19: Đồ thị hàm số
3
3
3
x
y
x x
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
3.
B.
4.
C.
1.
D.
2.
Câu 20: Cho hàm số bậc ba
( )y f x
đồ thị như hình
bên. Phương trình
2
( ) 1 0f x
có bao nhiêu nghiệm?
A.
6.
B.
3.
C.
4.
D.
2.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 21: Một khối trụ có đường cao bằng
2,
chu vi của thiết diện qua trục gấp
3
lần đường kính đáy. Thể
tích của khối trụ đó bằng
A.
2 .
B.
32 .
C.
8
.
3
D.
8 .
Câu 22: Đạo hàm của hàm số
2 1
( )
2 1
x
x
f x
A.
1
2
2 ln2
.
(2 1)
x
x
B.
2
2 ln 2
.
(2 1)
x
x
C.
1
2
2
.
(2 1)
x
x
D.
2
2
.
(2 1)
x
x
Câu 23: Giả sử
( )f x
hàm liên tục trên
[0; )
diện
tích phần hình phẳng được kẻ sọc hình bên bằng
3.
Tích
phân
1
0
(2 )f x dx
bằng
A.
4
.
3
B.
3.
C.
2.
D.
3
.
2
Câu 24: Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
cạnh đáy bằng
,a
O
tâm của mặt đáy. Khoảng cách
giữa hai đường thẳng
SO
CD
bằng
A.
.
2
a
B.
.a
C.
2
.
2
a
D.
2 .a
Câu 25: Trong không gian
,Oxyz
đường thẳng
1
:
1 1 1
x y z
song song với mặt phẳng nào sau
đây?
A.
( ) : 0.P x y z
B.
( ) : 0.x z  
C.
( ) : 2 0.Q x y z
D.
( ) : 1 0.x y
Câu 26: Họ các nguyên hàm của hàm số
2 1
( ) 3
x
f x
A.
9
.
3
x
C
B.
9
.
3 ln 3
x
C
C.
9
.
6 ln 3
x
C
D.
9
.
6
x
C
Câu 27: Cho hàm số
( ) 3 1.f x x
Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số đã cho tại điểm
hoành độ
1x
bằng
A.
3
.
2
B.
3
.
4
C.
1
.
4
D.
2.
Câu 28: Cho các số thực dương
,a b
thỏa mãn
2 2
log ( ) 3 log ( ).a b ab
Giá trị
1 1
a b
bằng
A.
3.
B.
1
.
3
C.
1
.
8
D.
8.
Câu 29: Cho khối lăng tam giác
.ABC A B C
cạnh bên
2AA a
tạo mặt phẳng đáy một góc
bằng
0
60 ,
diện tích tam giác
ABC
bằng
2
.a
Thể tích khối lăng trụ
.ABC A B C
bằng
A.
3
3
.
3
a
B.
3
.a
C.
3
3 .a
D.
3
.
3
a

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An lần 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán lần 1 THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 385
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm