Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý lần 1 Sở GD&ĐT Ninh Bình có đáp án chi tiết

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG NĂM HỌC 2020 2021
Bài thi: Khoa học t nhiên; Môn: Vật
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
đề 001
Họ tên học sinh: ................................................................................................
Số báo danh: ...........................................................................................................
Câu 1: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình
u A cos(20 t x)(cm),
với x tính
bằng m, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng này bằng
A. 40 m/s
B. 20 m/s
D. 20 cm/s
Câu 2: Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m xo độ cứng k, dao động điều hoà với chu
A.
k
T 2
m
B.
m
T 2
k
T 2
g
D.
g
T 2
Câu 3: Công thức liên hệ giữa bước sóng
,
tốc độ truyền sóng v tần số góc
của một sóng
hình sin là
A.
2 v
B.
v
C.
2
v
D.
v
Câu 4: Khi nói về chu kỳ dao động của con lắc đơn. Phát biểu không đúng
A. Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng.
B. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi
con lắc dao dộng.
C. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều i của nó.
D. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào biến độ.
Câu 5: Đặt một khung dây trong từ trường đều sao cho ban đầu mặt phẳng khung dây vuông góc với
các đường sức từ. Từ thông qua khung dây sẽ không thay đổi nếu khung dây
A. Quay quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung.
B. Chuyển động tịnh tiến theo một phương bất .
C. diện tích tăng đều.
D. diện tích giảm đều.
Câu 6: Gọi f tần số của ngoại lực cưỡng bức, f
0
tần số dao động riêng của hệ dao động. Khi cộng
hưởng xảy ra thì
A.
0
f f
B.
0
f f
C.
0
f f
D. f = 0
Câu 7: Vận tốc của vật dao động điều hòa độ lớn cực đại
A.
max
V A
B.
2
max
V A 
2
max
V A
D.
max
V A 
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 8: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm
4 2
10 W/m ,
biết cường độ âm chuẩn
2 2
10 W/m .
Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A. 40B
B. 40dB
D. 80dB
Câu 9: Một chất điểm dao động theo phương trình
x 2 2 cos(5 t 0,5 )cm.
Dao động của chất
điểm biên độ
A.
0,5 cm
B.
2 2 cm
C.
2 cm
D.
5 cm
Câu 10: Một máy hạ áp tưởng số vòng dây của cuộn cấp cuộn thứ cấp lần lượt là N, N, .
Kết luận nào sau đây đúng?
A.
2 1
N N
B.
2 1
N N
2 1
N N
D.
2 1
N N 1
Câu 11: Khi hoạt động, máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin
cùng tần số lần lượt
1 2
e ,e
3
e .
Hệ thức nào sau đây đúng?
A.
1 2 3
e e 2e 0
B.
1 2 3
e e e
1 2 3
e e e 0
D.
1 2 3
2e 2e e
Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều
0
u U cos 100 V
3
.
vào hai đầu một đoạn mạch cảm thuần
độ t cảm
1
L H.
2
Thương số
4
t
T
t
u
i
giá trị bằng
A.
40
B.
100
50
D.
60
Câu 13: Khi chiều dài dây treo con lắc đơn tăng 20% so với chiều dài ban đầu t chu dao động của
con lắc đơn thay đổi như thế nào?
A. Giảm 20%
B. Tăng 20%
D. Tăng 9,54%
Câu 14: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng
A. Tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.
B. Tốc độ lan truyền biên độ trong môi trường truyền sóng.
C. Tốc độ lan truyền tần số trong môi trường truyền sóng.
D. Tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.
Câu 15: Đại lượng đặc trưng của âm giúp ta phân biệt âm do c nguồn âm khác nhau phát ra
A. Độ to của âm
B. Âm sắc
D. Độ cao của âm
Câu 16: Đặt o hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi tần số f
thay đổi được. Khi
0
f f
và
0
f 2f
thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng P
1
P
2
. Hệ thức
nào sau đây đúng?
A.
2 1
P 4P
B.
2 1
P 0,5P
2 1
P P
D.
2 1
P 2P
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 17: X một phần tử chỉ L hoặc ch tụ (C). Đặt vào hai đầu phần tử X một điện áp xoay
chiều biểu thức
u 100 2 cos 100 t V
6
thì dòng điện chạy qua phần tử X
i 2 cos 100 t (A).
3
X
A.
2
L H
B.
4
10
C F
4
10
C F
2
D.
1
L H
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều
u U 2 cos( t )
vào hai đầu cuộn cảm thuần độ tự cảm L.
Cảm kháng của cuộn cảm này bằng
A.
L
B.
L
C.
1
L
D.
L
Câu 19: Khi nhìn được một vật xa cực thì
A. Mắt không tật, không phải điều tiết
B. Mắt không tật, phải điều tiết tối đa
C. Mắt viễn thị, không phải điều tiết
D. Mắt cận thị, không phải điều tiết
Câu 20: Trong giao thoa sóng cơ, để hai sóng thể giao thoa được với nhau thì chúng xuất phát từ
hai nguồn
A. Cùng tần số, cùng phương độ lệch biên độ không thay đổi theo thời gian
B. Cùng phương, cùng tần số độ lệch pha không đổi theo thời gian
C. Cùng biên độ, cùng phương độ lệch tần số không thay đổi theo thời gian
D. cùng phương, cùng biên độ độ lệch pha thay đổi theo thời gian.
Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần tụ
điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng dung kháng của đoạn mạch lần lượt Z
L
Z
C
. Tổng trời của
đoạn mạch
A.
2
2
L C
R Z Z
B.
2
2
L C
R Z Z
2
2
L C
R Z Z
D.
2
2
L C
R Z Z
Câu 22: Hai điện tích dương cùng độ lớn được đặt tại hai điểm M N. Đặt một điện tích điểm Q tại
trung điểm của MN thì ta thấy Q đứng n. Kết luận đúng nhất
A. Q điện tích dương
B. Q điện tích âm
C. Q điện tích bất kỳ
D. Q phải bằng không
Câu 23: Năng lượng vật dao động điều hòa
A. Bằng với thế năng của vật khi vật li độ cực đại.
B. Tỉ l với biên độ dao động.
C. Bằng với động năng của vật khi có li độ cực đại
D. Bằng với thế năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 24: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc
A. Tần số ngoại lực tuần hoàn c dụng lên vật.
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý Sở GD&ĐT Ninh Bình do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý khách quan, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp các luyện tập, đối chiếu kết quả, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý Sở GD&ĐT Ninh Bình nằm trong chuyên mục thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý Sở GD&ĐT Ninh Bình. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 2.009
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm