Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2
Đề thi thử
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
(50 câu trắc nghiệm)
(Đề gồm 6 trang)
Mã đề thi
132
Câu 1: Cho hàm số
( )
y f x
liên tục trên
;
a b
. Chọn khẳng định sai.
A.
(x)dx ( ) .
b a
a b
B.
( ) 0.
a
a
f x dx
C.
( ) ( ) ( ) , ; .
b c c
a a b
f x dx f x dx f x dx c a b
D.
( ) ( ) ( ) , ; .
b c b
a a c
f x dx f x dx f x dx c a b
Câu 2: Cho cấp số nhân với
1 7
1
; 32.
2
uu
Công bội của cấp số nhân là:
A.
1
q
B.
4.
q
C.
2.
q
D.
1
.
2
q
Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số
2
2
y x x
,
y x
là:
A.
9
.
2
B.
2
.
9
C.
9
.
2
D.
81
.
10
Câu 4: Nếu
5
0
( ) 12
f x dx
5
0
( ) 23
g x dx
thì
5
0
3 ( ) 2 ( )
f x g x dx
bằng :
A.
10.
B.
82.
C.
13.
D.
10.
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
P :2x 3y 5z 0.
Khi đó vectơ pháp tuyến của
mp P
là:
A.
2;3; 5 .
n
B.
2;3;5 .
n
C.
2; 3; 5 .
n
D.
2;3; 5 .
n
Câu 6: Trong không gian
,
Oxyz
cho tam giác
ABC
có
(3;4;2), ( 1; 2;2)
A B
điểm
(1;1;1)
G
là trọng
tâm của tam giác
ABC
. Tọa độ của đỉnh
C
là:
A.
5
C(1;1; )
3
. B.
C( 1; 1; 3)
. C.
C(5;5;7)
. D.
C(1;1; 1)
.
Câu 7: Trong không gian
,
Oxyz
mặt cầu tâm I(4;2;-2) tiếp xúc với mặt phẳng
P : 12x 5z 19=0
có bán kính là:
A.
39.
B.
3.
C.
13.
D.
28
.
13
Câu 8: Đồ thị hàm số
2
2
9
x
y
x
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 9: . Một khối chóp có diện tích đáy bằng 8 và chiều cao bằng 6. Thể tích khối chóp đó bằng
A. 14 B. 48 C. 16 D. 32
Câu 10: Nghiệm của phương trình
2 1
2 8
x
là:
A.
2.
x
B.
1.
x
C.
4.
x
D.
5
.
2
x
Câu 11: Trong các số phức sau số nào là số thuần ảo.
A.
2.
z
B.
3 2 .
z i
C.
2 .
z i
D.
4 .
z i
 
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 12: Cho hàm số có bảng biến thiên sau:
Cực tiểu của hàm số là:
A.
2.
B.
4.
C.
1.
D.
0.
Câu 13: Trong không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của điểm
2; 3; 1
M
trên mặt phẳng
Oxy
có tọa độ là
A.
0; 3;0
. B.
2; 3;0
. C.
0; 3; 1
. D.
2;0; 1
.
Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Tồn tại khối lăng trụ đều là khối đa diện đều.
B. Tồn tại khối hộp là khối đa diện đều.
C. Tồn tại khối tứ diện là khối đa diện đều.
D. Tồn tại khối chóp tứ giác đều là khối đa diện đều.
Câu 15: Cho hàm số
3 2 2 2
( ) 3 3( 1) 1
f x x mx m x m
với
m
tham số thực. Tìm
m
để hàm
số đạt cực tiểu tại
1
x
A.
4
m
.
B.
0
m
.
C.
2
m
. D.
0; 2
m m
.
Câu 16: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng đi qua ba điểm
1;0;0 , 0; 2;0 , 0;0; 3
A B C
phương trình:
A.
 
6 3 2 6 0
x y z
. B.
2 3 0.
x y z
C.
3 2 5 1 0
x y z
. D.
2 3 0.
x y z
Câu 17: Tập xác định của hàm số
2
ln( 3 )
y x x
là:
A.
 
( ; 0] [3; ).
B.
0; 3 .
C.
(0; 3).
D.

( ;0) (3; ).
Câu 18: Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số
2 1
( )
x
f x e
?
A.
2 1
( )
x
F x e
. B.
2 1
( ) 2e
x
F x
.
C.
2 1
1
( )
2
x
F x e
. D.
( )
x
F x e
.
Câu 19: Tìm các số thực
,
x y
sao cho
2
1 1 2 :
x yi i
A.
2; 0.
x y
B.
0; 2.
x y
C.
0; 2.
x y
D.
1; 2.
x y
Câu 20: Cho
a
là một số thực dương, biểu thức
3
4
a a
viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:
A.
1
4
.
a
B.
5
4
.
a
C.
3
8
.
a
D.
3
2
.
a
Câu 21: Tính đạo hàm của hàm số
2
log .
y x
A.
1
.
ln 2
y
x
B.
2
.
ln 2
y
x
C.
2 ln
y x
D.
.
ln 2
x
y
Câu 22: Với
a
là số thực dương tùy ý,
3
3
log 3
a
bằng
A.
3
1 3log .
a
B.
3
3log .
a
C.
3
3
log .
a
D.
3
1 log .
a
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 23: : Tập nghiệm của bất phương trình
2
4
1
27
3
x
A.
1;1 .
B.
;1 .
 C.
7; 7 .
D.
1; .

Câu 24 : Số phức liên hợp của số phức
2
z i
A.
2
z i
. B.
2
z i
. C.
2
z i
. D.
2
z i
.
Câu 25: Trong không gian
,
Oxyz
cho mặt cầu
2 2 2
2 6 4 11:
0
x y z xS y z
. Khi đó tâm
I
và bán kính
R
của mặt cầu
S
là:
A.
(1;3; 2); 5.
I R
B.
( 1; 3;2); 5.
I R
C.
(1;3; 2); 25.
I R
D.
( 1; 3;2); 25.
I R
Câu 26: Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A(1;3;5) và vuông góc với mặt phẳng
3 4 2 0
( ) :P x y z
A.
3
: 4 3
1 5
x t
d y t
z t
B.
1 3
: 3 4
5
x t
d y t
z t
C.
1 3
: 3 4
5
x t
d y t
z t
D.
1 3
: 3 4
5
x t
d y t
z t
Câu 27: Cho
2
0
5
f x dx
. Tính
2
0
2sin
I f x x dx
A.
7
I
. B.
5
2
I
. C.
3
I
. D. 5I
.
Câu 28: Thiết diện qua trục của một hình nón một tam giác vuông cân cạnh góc vuông bằng
a
.
Diện tích xung quanh của hình nón bằng:
A.
2
2 .
a
B.
2
2
.
3
a
C.
2
2
.
2
a
D.
2
2
.
4
a
Câu 29: Cho hình trụ có bán kính đáy 5 cm chiều cao 4 cm. Diện tích toàn phần của hình trụ này là:
A.
2
94 ( ).
cm
B.
2
90 ( ).
cm
C.
2
96 ( ).
cm
D.
2
92 ( ).
cm
Câu 30. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
4
.
Câu 31: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
và có bảng xét xét dấu của đạo hàm như sau :
Hàm số đã cho có bao nhiêu cực trị ?
A.
1.
B. 2. C. 3. D. 4.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 2 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để có thể đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp THPT thì việc luyện đề là rất cần thiết đối với các em học sinh. Nhằm đem đến cho các em tài liệu ôn thi hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 2 có đáp án, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.022
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm