Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Bến Tre

Trang 1/7 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE
ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi
132
Câu 1: Cho cấp số nhân
n
u
với
1
2u
2
6u
. Giá trị của công bội
bằng
A.
3
. B.
1
3
. C. 3. D.
3
.
Câu 2: Có bao nhiêu cách xếp
4
học sinh vào một dãy ghế
4
chỗ ngồi ?
A. 12. B. 24. C.
8
. D. 4.
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho tam giác
ABC
với
1;1;1A
;
1;1;0B
;
1;3;2C
.
Đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh
A
của tam giác
ABC
nhận vectơ
nào dưới đây là một vectơ
chỉ phương?
A.
1;1;0a 
. B.
1;1;0a
. C.
1;2;1a 
. D.
2;2;2a 
.
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
S
:
2 2 2
2 6 8 1 0x y z x y z
. Tâm và bán kính
của
S
lần lượt là
A.
1; 3;4I
,
25R
. B.
1;3; 4I 
,
5R
.
C.
2; 6;8I
,
103R
. D.
1; 3;4I
,
5R
.
Câu 5: Cho các số thực dương
a
,
b
với
1a
. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
log 1 0
a
. B.
log
a
aa
. C.
log
a
b
ab
. D.
log
a
a
.
Câu 6: Cho số phức
32zi
. Môđun của số phức
2 iz
bằng
A.
5
. B.
65
. C.
15
. D.
45
.
Câu 7: Cho hình hình nón độ i đường sinh bằng
4
, diện tích xung quanh bằng
8
. Khi đó
hình nón có bán kính hình tròn đáy bằng
A.
4
. B.
8
. C.
1
. D.
2
.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, cho các điểm
2; 2;1A
,
1; 1;3B
. Tọa độ của vectơ
AB
A.
3; 3;4
. B.
1;1;2
. C.
3;3; 4
. D.
1; 1; 2
.
Câu 9: Tính
1
3
0
.de
x
Ix
.
A.
3
e1I 
. B.
e1I 
. C.
3
e1
3
. D.
3
1
e
2
I 
.
Câu 10: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
A.
4
3
d
4
xC
xx
. B.
2e d 2 e
xx
xC
. C.
sin d cos
x x C x
. D.
1
d ln
x x C
x
.
Câu 11: Phương trnh:
3
log 3 2 3x
c nghiệm l
A.
29
3
x
. B.
11
3
x
. C.
25
3
x
. D.
87
.
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
Câu 12: Cho hai số phức
1
23zi
,
2
45zi
. Tính
12
z z z
.
A.
22zi
. B.
22zi
. C.
22zi
. D.
22zi
.
Câu 13: Cho hàm
fx
liên tục trên và có bảng xét dấu
fx
như sau:
Số điểm cực tiểu của hàm số là
A.
1
.
B.
4
.
C.
2
.
D.
3
.
Câu 14: Cho lăng trụ đứng
.ABC A B C
đáy tam giác đều cạnh
a
. Đường thẳng
AB
hợp với
đáy một góc
60
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ
.ABC A B C
.
A.
3
3
4
a
V
. B.
3
2
a
V
. C.
3
4
a
V
. D.
3
3
2
a
V
.
Câu 15: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
,
SA ABCD
2SA a
.
Góc giữa đường thẳng
SC
và mặt phẳng
SAB
bằng
A.
o
90
. B.
o
30
. C.
o
45
. D.
o
60
.
Câu 16: Cho hàm số
fx
có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm thực của phương trình
50fx
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
3
.
Câu 17: Tập xác định của hàm số
2
2yx

A.
2; 
. B. . C.
2;
. D.
\2
.
Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình
2
62
8
log 2 1
xx
A.
3;1
. B.
;1
. C.
3;1
. D.
1;
.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
1
2 1 3
x y z

A.
2; 1;3n 
. B.
3;6; 2n 
. C.
3; 6; 2n
. D.
2; 1;3n
.
Câu 20: Thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng
3
.
A.
2
. B.
22
. C.
42
9
. D.
92
4
.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng đi qua hai điểm
0;2; 1A
3; 1;2B
phương
trình tham số là
A.
3
1;
2
xt
y t t
zt

 

. B.
2;
1
xt
y t t
zt
. C.
33
1 3 ;
23
xt
y t t
zt


. D.
3
2 3 ;
13
xt
y t t
zt
.
Câu 22: Họ nguyên hàm của hàm số
2 sin2f x x x
Trang 3/7 - Mã đề thi 132
A.
2
1
cos2
2
x x C
. B.
2
2cos2x x C
. C.
2
1
cos2
2
x x C
. D.
2
2cos2x x C
.
Câu 23: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đạt cực đại tại điểm
A.
2x
. B.
1x
. C.
0x
. D.
5x
.
Câu 24: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
42
2y x x
. B.
32
3y x x
. C.
42
2y x x
. D.
32
3y x x
.
Câu 25: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lươt là
A.
1; 1xy
. B.
1; 1xy
. C.
1; 1xy
. D.
1; 1xy
.
Câu 26: Cho một hình trụ có chiều cao bằng
và bán kính đáy bằng
3
. Thể tích của khối trụ đã cho
bằng
A.
18
. B.
9
. C.
15
. D.
6
.
Câu 27: Xác định phần ảo của số phức
18 12zi
.
A.
12
. B.
12i
. C.
18
. D.
12
.
Câu 28: Từ một hộp chứa 10 quả cầu khác nhau trong đó 6 quả cầu đỏ 4 quả cầu xanh. Lấy
ngẫu nhiên đồng thời
4
quả cầu. Tính xác suất để
4
quả cầu lấy ra cùng màu.
A.
8
105
. B.
18
105
. C.
24
105
. D.
4
53
.
Câu 29: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ?
A.
2
y xx
. B.
42
y xx
. C.
3
y xx
. D.
1
3
y
x
x
.
Câu 30: Tnh đạo hm ca hm số
23
e
x
fx
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Bến Tre được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Bến Tre, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.630
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm