Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội lần 3

Trang 1
TRƯỜNG ĐH KHTN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
ĐỀ THI LẦN 3
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1: Một dải sóng điện t trong chân không tần số từ 2.10
13
Hz đến 8.10
13
Hz. Dải sóng trên thuộc vùng
nào của thang sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s.
A. vùng tia Rơnghen B. vùng tia tử ngoại C. vùng ánh sáng nhìn thấy D. vùng tia hồng ngoại
Câu 2: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:
A. các electron B. các notron C. các proton D. các nuclon
Câu 3: Thí nghiêm giao thoa I âng vơi sánh sáng đơn sắc bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a =
2mm. Ban đầu, tại M cách n trung tâm 5,5mm người ta quan sát được vân tối thứ 5. Giữ cố định màn chứa
hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát lại gần dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe
một đoạn 0,4m t thấy M chuyển thành n sáng lần thứ nhất. Bước sóng λ giá trị:
A. 0,7 µm B. 0,61 µm C. 0,6 µm D. 0,4 µm
Câu 4: Máy biến áp thiết bị:
A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều
B. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều
C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều
D. biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều
Câu 5: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần :
A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn ghen, tia tử ngoại
B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn ghen
C. tia Rơn ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại
D. ánh sáng m, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn ghen
Câu 6: Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 0,25g, mang điện tích q = 2,5.10
-9
C treo vào một điểm O bằng
một sợi dây chiều dài l. Quả cầu nằm trong điện trường đều phương nằm ngang, cường độ E = 10
6
V/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc:
A. α = 60
0
B. α = 45
0
C. α = 30
0
D. α = 15
0
Câu 7: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng:
A. tán sắc ánh sáng B. quang điện trong C. huỳnh quang D. quang phát quang
Câu 8: Hạt proton có năng lượng toàn phần lớn gấp 3 lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt proton này
:
A.
8
2.10 /m s
B.
8
3.10 /m s
C.
8
2 2.10 /m s
D.
8
6.10 /m s
Câu 9: Chọn câu sai ki nói về đặc điểm của dao động cưỡng bức ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực
B. biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tần số riêng của vật dao động
C. tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của ngoại lực
D. tần số dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số riêng của vật dao động
Câu 10: Đại lượng nào sau đây không thay đổi khi sóng truyền từ môi trường đàn hồi này sang môi
trường đàn hồi khác ?
A. tần số của sóng B. bước sóng tốc độ truyền sóng
C. tốc độ truyền sóng D. bước sóng tần số của sóng
Câu 11: Sóng điện từ
A. sóng dọc truyền được trong chân không
B. sóng ngang truyền được trong chân không
C. sóng dọc không truyền được trong chân không
D. sóng ngang không truyền được trong chân không
Câu 12: Trong giờ thực hành khảo sát các định luật của con lắc đơn tại phòng thực hành của trường X. Học
sinh sử dụng 1 con lắc đơn độ i l (cm) quan sát thấy trong khoảng thời gian ∆t con lắc thực hiện được
15 dao động. Học sinh giảm bớt chiều dài của đi 28cm thì cũng trong khoảng thời gian đó học sinh quan
sát thấy con lắc thực hiện được 20 dao động. Chiều dài ban đầu của con lắc bằng bao nhiêu ?
A. 28cm B. 36cm C. 54cm D. 64cm
Câu 13: Một vật dao động điều hoà khi li độ 4cm thì động năng bằng 8 lần thế năng. Biên độ dao
động của vật :
A. 16cm B. 8cm C. 12cm D.
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối
tiếp gồm biến trở R cuộn cuộn cảm thuần L. Gọi φ là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch cường
độ dòng điện trong đoạn mạch. Hình vẽ đồ thị của công suất mạch tiêu thụ theo giá trị của φ. Giá trị
của φ
1
gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 0,48rad B. 0,52rad C. 0,42rad D. 0,32rad
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15: Khi ch thích nguyên tử hidro trạng thái bản bằng cách cho hấp thụ photon năng ợng
thích hợp thì n kính quỹ đạo dừng tăng 16 lần. Biết các mức năng lượng của nguyên tử hidro trạng thái
dừng được c định bằng công thức
2
13,6
n
E eV
n
với n số nguyên. Tính năng lượng của photon đó:
A. 12,1 eV B. 12,2 eV C. 12,75 eV D. 12,4 eV
Câu 16: Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng n bề mặt của khối chất phóng xạ
B. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ
C. Chu phóng xạ của một chất phụ thuộc o khối lượng của chất đó
D. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng
Câu 17: Electron chuyển động trong một từ trường đều cảm ng từ B = 0,91T. Tại thời điểm ban đầu
electron điểm O vecto vận tốc của vuông góc
B
. Biết khối lượng của electron m = 9,1.10
-31
kg,
điện tích e -1,6.10
-19
C vận tốc v = 4,8.10
6
m/s. Kể từ thời điểm ban đầu, khoảng cách từ O đến electron
bằng 30µm lần thứ 2019 vào thời điểm nào?
A. 3,96.10
-8
s B. 7,92.10
-8
s C. 3,92.10
-10
s D. 2,92.10
-8
s
Câu 18: Trên một sợi dây đàn hồi dài 2,4m, hai đầu cố định, đang sóng dừng với 7 nút sóng. Biết sóng
truyền trên dây tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 20m/s B. 60m/s C. 80m/s D. 40m/s
Câu 19: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S
1
S
2
cách nhau 16cm, dao động theo phương thẳng
đứng với phương trình u
1
= u
2
= 2.cos(10πt) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 20cm/s. Coi biên
độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đường thẳng vuông góc với S
1
S
2
tại S
2
lấy điểm M sao cho MS
1
=
34cm MS
2
= 30cm. Điểm A B lần lượt nằm trong khoảng S
2
M với A gần S
2
nhất, B xa S
2
nhất, đều
tốc độ dao động cực đại bằng 12,57cm/s. Khoảng cách AB
A. 14,71cm B. 6,69cm C. 13,55cm D. 7,34cm
Câu 20: Cho một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L = 2mH tụ điện điện dung
C = 2nF. Khi ng lượng điện trường bằng một nửa năng lượng từ trường cực đại thì dòng điện trong mạch
độ lớn
3 2A
. Lấy chiều dương của dòng điện sao cho dòng điện i sớm pha so với hiệu điện thế trên tụ
điện, gốc thời gian lúc dòng điện trong mạch giá trị bằng 1 nửa giá trị cực đại tụ điện đang được nạp
điện. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch :
A.
5
2
6cos 5.10
3
i t A
B.
5
6cos 5.10
3
i t A
C.
5
6cos 5.10
3
i t A
D.
5
2
6 2 cos 5.10
3
i t A

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 419
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm