Đề thi vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Đề tự luận)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI KHẢO SÁT SỐ 2 (Ngày 12/6/2019)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
HỌC SINH LÀM BÀI (GỒM 8 CÂU) VÀO BÀI KHẢO SÁT NÀY
Question
1
(6 points ) Tick () the correct box.
Statements
ISSUES
DO’S
DONT’S
Water is the right of your people.
Let’s drink water from any sources for good health!
People should use underground water as much as possible.
Billions of people have not had access to safe water.
Cut down on the use of plastic bottles for drinks.
Let’s turn seawater into fresh water!
Question 2. (6 points) The following 19 hexagons
contain numbers from 2 to 20. Fill in the blank spaces
with numbers according to these rules:
(1) The difference of the 2 numbers on 2 adjacent
hexagons is greater than 4;
(2) Numbers in darker spaces can only be: 3, 5, 7,
11, 17, 19.
HỌ TÊN HỌC SINH: …………………..…… KỲ KHẢO SÁT TUYỂN SINH SỐ CỦA MỖI BÀI
…………………………………………………… LỚP 6 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA từ 1 đến 30
NGÀY SINH: …………………………………… NĂM HỌC 2019- 2020 do Giám thị ghi
NƠI SINH: ………………………………………. Hội đồng khảo sát: ………………
HỌC SINH TRƯỜNG: ………………………….. Phòng số: ………………….…….
SỐ BÁO DANH Họ, tên chữ SỐ PHÁCH
BÀI KHẢO SÁT: do học sinh ghi Giám thị số 1 Giám thị số 2 do Chủ tịch
SỐ 2 Hội đồng chấm ghi
LỜI DẶN HỌC SINH Họ, tên chữ SỐ PHÁCH
1. Ghi đầy đủ các mục trên. Giám khảo s 1 Giám khảo số 2 do Chủ tịch
2. Không dùng bất cứ hiệu nào để đánh dấu bài. Hội đồng chấm ghi
3. Viết bằng một loại bút, mực; không dùng bút chì,
mực đỏ; viết hỏng phải gạch bỏ, không dùng bút xoá.
LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm i khảo sát SỐ CỦA MỖI BÀI
Bằng s Bằng chữ từ 1 đến 30
do Giám thị ghi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 3.
(6 points)
The start date of application of the new electricity retail prices posed
by EVN was March 20, 2019.
Rate 1: from 0 to 50 kWh, the price of 1 kWh is 1 678 VND
Rate 2: from 51 to 100kWh, the price of 1 kWh is 1 734 VND
Rate 3: from 101 to 200kWh, the price of 1 kWh is 2 014 VND
Rate 4: from 201 to 300kWh, the price of 1 kWh is 2 536 VND
Rate 5: from 301 to 400kWh, the price of 1 kWh is 2 834 VND
Rate 6: from 401kWh or more, the price of 1 kWh is 2 927 VND
a. In May 2019, the total energy consumption of Binh’s family was 49kWh. In May, how
much did Binh have to pay for electricity?
b. Also in May, Chau had to pay 327 818VND more than Binh did for electricity. Knowing
that the electricity consumption of Chau’s family was over Rate 3. What was the electricity
consumption of Chau’s family in May?
Your calulations: ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Results: a. b.
Question 4. (6 points) The World Water Day (March 22, 2019) aims to address the water crisis to
the public by giving the reason why so many people do not have clean water. Specific goals of
the 2019 World Water Day Theme include: “...Water for women; Water for work and production;
Water for rural areas; Water for mothers; Water for children; Water for students; minorities;
Water for people with disabilities ...”
(Extracted from www.worldwaterday.org)
From the information above, write a slogan (between 5 and 15 words) that matches the 2019
World Water Day Theme.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Question 5. (6 points) The odd numbers 1, 3, 5, 7, ..., 2019 are filled in the four columns of the
following table. Which column is 2019 in?
A
B
C
D
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
..
..
..
..
..
..
Column _________
Question 6. (6 points)
There are the names of 6 animals hidden in the following word chart in
either vertical, horizontal or diagonal lines. Find these animals and write their names down.
A
S
K
U
N
T
D
X
E
T
G
Y
H
F
D
Z
B
U
F
F
A
L
O
A
B
D
X
R
T
A
V
Z
B
F
E
S
C
L
N
C
A
K
A
G
E
L
R
W
V
Y
C
B
A
G
P
V
G
D
A
S
H
K
D
X
A
M
O
A
B
J
F
T
M
Z
S
B
H
N
E
N
A
L
H
C
S
E
A
L
A
F
C
L
K
Y
R
O
O
S
R
N
E
A
I
V
M
K
D
T
R
A
W
A
L
R
U
S
H
E
A
B
1. ………………………….
2. ………………………….
3. ………………………….
4. ………………………….
5. ………………………….
6. ………………………….

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Đề tự luận) được VnDoc sưu tầm với bài thi tự luận các câu hỏi từ dễ đến khó, là tài liệu ôn thi dành cho các em học sinh lớp 5 ôn tập vào các trường THCS Chuyên cũng như ôn thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 trường Chuyên Trần Đại Nghĩa phần Tự luận bao gồm 8 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6, chương trình học lớp 6.

>> Tham khảo: Đề thi vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Đề trắc nghiệm)

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán:

Đánh giá bài viết
3 2.539
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi lớp 6 trường Chuyên Xem thêm