Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 4

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 4 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 4 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Giá trị của biểu thứcĐề thi violympic toán lớp 8 vòng 4là: ............

Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 + 8x + 12 là: .........

Câu 3: Biết a chia 7 dư 3 khi đó a2 chia cho 7 có số dư là: .............

Câu 4: Giá trị của x3 + y3 + 72 với x + y = 14 và xy = 48 là: ..........

Câu 5: Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 1 + 3x - x2 là ..........

Câu 6: Cho x + y = 7 và xy = 8. Giá trị của biểu thức x3 + y3 bằng ..........

Câu 7: Giá trị của x thỏa mãn: 4x(5x - 1) - 10x(2x - 2) - 16 = 0 là x = .........

Câu 8: Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Kẻ đường cao AE của hình thang. Biết AB = 15cm, CD = 26cm. Độ dài đoạn DE là ........ cm.

Câu 9: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có Â - D = 26o. Số đo góc A là ..........o.

Câu 10: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x + 2)2 - 2x2 + 8 = 0 là {..........}

Bài 2: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1: Nếu x = 0 và y = 1 thì giá trị của biểu thức x(x - y) + y(x - y) là: ..........

Câu 2: Rút gọn biểu thức (a + b)3 - (a - b)3 - 6a2 với a = -2 ta được ...........

Câu 3: Giá trị của x thỏa mãn x3 - 3x2 - 8x - 54 = 0 là ............

Câu 4: Giá trị của biểu thức 38,12 - 2. 38,1. 28,1 + 28,12 là ...........

Câu 5: Giá trị của biểu thức x3 - 15x2 + 75x - 125 tại x = -10 là ..........

Câu 6: Giá trị của biểu thức x3/8 + x2y/4 + xy2/6 + y3/27 tại x = -8, y = 6 là: ............

Câu 7: Giá trị của biểu thức x2 + xy - 7x - 7y với x = 7; y = 2 là ...........

Câu 8: Với mọi x, giá trị của biểu thức (x - 1)3 - (x + 1)3 - 6(x + 1)(x - 1) bằng .............

Câu 9: Cho tam giác ABC. Kẻ Cz // AB, By // AC, Cz cắt By tại D. AD giao BC tại O. CHo AD = 8cm. Độ dài AO là .......... cm.

Câu 10: Chữ số tận cùng của lũy thừa 456655 là ...........

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 4

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: 484 Câu 2: -4 Câu 3: 2 Câu 4: 800 Câu 5: 3,25

Câu 6: 175 Câu 7: 1 Câu 8: 11/2 Câu 9: 103 Câu 10: -2; 6

Bài 2: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1: -1 Câu 2: -16 Câu 3: 6 Câu 4: 100 Câu 5: -3375

Câu 6: -8 Câu 7: 0 Câu 8: -8 Câu 9: 4 Câu 10: 6

Đánh giá bài viết
1 902
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm