Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

(Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1.1: Hệ số của x2 trong 4x5 + 7x2 + 9x + 11x3 là: .............

Câu 1.2: Giá trị của x thỏa mãn biểu thức: 4x2 - 12x - 1 = -10 là x = .................

Câu 1.3: Giá trị của biểu thức 3x2 (x3 - 6x2 + 26)5 với x = 5 là: ..............

Câu 1.4: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 4x2 - 4x - 999 + 4x(1 + x3) là: .............

Câu 1.5: Giá trị của biểu thức a3(a2 - 8) + 13a tại a = 1 là: .............

Câu 1.6: Kết quả của phép nhân: (x - 2)(x2 - 3x + 2) là một đa thức có hệ số của x là: .............

Câu 1.7: Giá trị x và y thỏa mãn: x2 - 2x + y2 + 4y + 5 = 0 là (x; y) = ..............

Câu 1.8: Hệ số x trong biểu thức B = (2x + 7)2 + (3x - 2)(2x + 5) là: ................

Câu 1.9: Giá trị lớn nhất của biểu thức A = -4x2 + 12x - 2 là: .............

Câu 1.10: Ba số a; b; c có tổng bằng 9 và có tổng các bình phương bằng 53 thì giá trị của biểu thức A = 3(ab + bc + ca) bằng: ...........

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Cho tứ giác MNPQ có góc M = 111o; N = 89o; P = 96o. Số đo góc Q là: ...............o.

Câu 2.2: Hiệu bình phương của hai số tự nhiên liên tiếp là 15. Số tự nhiên lớn trong hai số đó là: .............

Câu 2.3: Giá trị x thoả mãn: (x + 2)3 - (x + 5)(x2 + x - 3) = 5 là x = ............

Câu 2.4: Tứ giác ABCD có góc A = 95o, các góc ngoài tại hai đỉnh C và D có số đo lần lượt là 83o và 93o. Số đo góc B của tứ giác ABCD là: ..............o.

Câu 2.5: Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = 14cm, đáy lớn CD có độ dài gấp đôi đáy nhỏ, đường cao AH bằng nửa tổng hai đáy. Bình phương độ dài cạnh bên của hình thang đó bằng: .............

Câu 2.6: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM = CN. Biết A = 62o. Số đo góc BMN là: ..............o.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1.1: 7 Câu 1.2: 1,5 Câu 1.3: 75 Câu 1.4: -1000 Câu 1.5: 6

Câu 1.6: 8 Câu 1.7: 1; -2 Câu 1.8: 39 Câu 1.9: 7 Câu 1.10: 42

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 64 Câu 2.2: 8 Câu 2.3: 23/10

Câu 2.4: 8 Câu 2.5: 490 Câu 2.6: 121

Đánh giá bài viết
1 526
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm