Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020 có đáp án - Đề 1

Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020 có đáp án - Đề 1 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm lại, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

1. Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020

A. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số liền sau của số 79 là:

A. 78

B. 80

C. 70

D. 81

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 9

B. 90

C. 99

D. 10

Câu 3. Số 55 đọc là:

A. Năm mươi lăm

B. Năm lăm

C. Năm mươi năm.

Câu 4. Kết quả của phép tính: 14 + 3 - 7 là:

A. 17

B. 18

C. 24

D. 10

Câu 5. Số “Tám mươi ba” viết là:

A. 38

B. 8 và 3

C. 83

D. 3 và 8.

Câu 6. Số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng:

A. 19

B. 10

C. 99

D. 29

Câu 7. Dấu điền vào chỗ chấm của 47 ……. 40 + 7 là:

A. >

B. <

C. =

Câu 8. Một tuần lễ có mấy ngày:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 24 ngày

Câu 9. Tổ em có 19 bạn, trong đó có 5 bạn nữ, hỏi tổ em có mấy bạn nam?

A. 14 bạn

B. 24 bạn

C. 19 bạn

Câu 10. Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?

A. 35 bạn

B. 34 bạn

C. 32 bạn

B. Tự luận:

Bài 1: a) Đặt tính rồi tính:

62 + 23                      25 + 41                  87 – 5                           78 – 23

b) Tính:

40 cm + 16 cm = ………..

19 cm – 9 cm = ………..

Bài 2: Viết các số: 34, 27, 91, 58.

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………..………..………..………..………..………..………..

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………..………..………..………..………..………..………..

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ bên có:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

a) ……….. hình vuông.

b) ……….. hình tam giác.

Bài 4: Vườn nhà bà có 46 cây vải và nhãn, trong đó có 24 cây vải. Hỏi vườn nhà bà có bao nhiêu cây nhãn?

Bài giải:

.......................................................................................................................…

.......................................................................................................................…

.......................................................................................................................…

Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

a) ……… giờ

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

b) ……… giờ

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 6: Số?

55

+

....

<

57

 

66

-

....

<

2

Bài 7: Số con dê trong sở thú là một số lớn nhất có hai chữ số giống nhau. Số dê đó là:
……………. con.

Bài 8: Cho 3 số: 22, 57, 35. Hãy viết 4 phép tính thích hợp từ 3 số đã cho.

2. Đáp án Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.B

Câu 2.C

Câu 3.A

Câu 4.D

Câu 5.C

Câu 6.A

Câu 7.C

Câu 8.C

Câu 9.A

Câu 10.A

B. TỰ LUẬN

Câu 1: a ) Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa

62 + 23 = 85

25 + 41 = 66

87 - 5 = 82

78 - 23 = 55

b) Tính

40cm + 16cm = 56cm ;

19cm - 9cm = 10cm

Câu 2:

Từ bé đến lớn: 27; 34; 58; 91

Từ lớn đến bé: 91; 58; 34; 27

Câu 3.

a) có 1 hình vuông

b) có 7 hình tam giác

Câu 4. Số cây nhãn vườn nhà bà có là:

46 – 24 = 22 (cây)

Đáp số: 22 cây

Câu 5. a) 3 giờ b) 5 giờ

Câu 6.

55

+

1

<

57

 

66

-

65

<

2

Câu 7. Số con dê là: 99 con

Câu 8:

22 + 35 = 57

35 + 22 = 57

57 - 22 = 35

57 - 35 = 22

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Ngoài Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020 có đáp án - Đề 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.008
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm