Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020 có đáp án - Đề 6

Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020 có đáp án - Đề 6 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm lại, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

1. Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020

Bài 1: Khoa có 1 tá bút chì, Lan có 12 cái bút chì. Vậy:

A. Khoa có nhiều bút chì hơn Lan.

B. Khoa có ít bút chì hơn Lan.

C. Khoa và Lan có số bút chì bằng nhau.

Bài 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính:

a) ….. – 51 = 8

A. 59

B. 43

C. 60

D.63

b) 11 + ….. < 2 + 10

A. 0

B. 1

C. 2

D. 0; 1

Bài 3: Lấy số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số thì được:

A. 68

B. 88

C. 98

D. 74

Bài 4: Bố đi công tác 1 tuần và 3 ngày, như vậy bố đã đi:

A. 4 ngày

B. 10 ngày

C. 3 ngày

D. 9 ngày

Bài 5: Viết phép cộng số lớn nhất có 1 chữ số với số bé nhất có 2 chữ số rồi tìm kết quả

………………………………………………………………………………………

Bài 6: Viết phép trừ số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau rồi tìm kết quả:

………………………………………………….

Bài 7: Nhà Nga có 1 đôi gà và 4 con vịt. Vậy nhà Nga có tất cả:

A. 5 con

B. 6 con

C. 14 con

D. 4 con

Bài 8: Cho ba chữ số 4; 7, 5 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau:

………………………………………………………………………………………………

Bài 9: Điền dấu <>=

13 + 25 …… 40

89 – 77 … 11

34 + 42 …. 42 + 34

97 – 25 …. 86 - 13

Bài 10: Đặt tính rồi tính:

36 + 40

78 - 35

5 + 63

59 – 6

Bài 11: Số?

90 + … = 95

95 - … = 90

70 + … = 90

70 - … = 50

65 + … = 69

65 - … = 62

Bài 12: Mẹ có một bó hoa. Mẹ tặng bà 3 chục bông hoa và tặng chị 8 bông hoa. Hỏi mẹ đã tặng tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

....................................................................................................................................…

....................................................................................................................................…

....................................................................................................................................…

Bài 13: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 80.

....................................................................................................................................…

....................................................................................................................................…

....................................................................................................................................…

Bài 14: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho lấy số lớn trừ số bé thì có kết quả là 50.

....................................................................................................................................…

....................................................................................................................................…

....................................................................................................................................…

2. Đáp án Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020

Câu 1. C

Câu 2. a) A                b) A

Câu 3. B

Câu 4. B

Câu 5: 9 + 10 = 19

Câu 6: 98 - 11 = 87

Câu 7: B

Câu 8: Các số có hai chữ số khác nhau là: 47; 45; 75; 74; 54; 57

Câu 9: a) 13 + 25 < 40

b) 34 + 42 = 42 + 34

c) 89 - 77 > 11

d) 97 - 25 > 86 - 13

Câu 10: Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa

36 + 40 = 76

78 - 35 = 43

5 + 63 = 68

59 - 6 = 53

Câu 11: Số

90 + 5 = 95

70 + 20 = 90

65 + 4 = 69

95 - 5 = 90

70 - 20 = 50

65 - 3 = 62

Câu 12: 3 chục = 30

Số bông hoa mẹ đã tặng tất cả là:

30 + 8 = 38 (bông hoa)

Đáp số: 38 bông hoa.

Câu 13: Các cặp số cộng lại được 80 là:

0 và 80; 10 và 70; 20 và 60; 30 và 50

Câu 14: Các cặp số trừ ra có kết quả là 50 là:

90 và 40; 80 và 30; 70 và 20; 60 và 10; 50 và 0

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 được VnDoc biên soạn chi tiết, là tài liệu tóm tắt kiến thức lý thuyết Toán lớp 1 theo chương trình sách giáo khoa lớp 1 cơ bản, giúp các em hiểu được các nội dung cần phải học.

Ngoài Đề Toán lớp 1 kì 2 năm 2019 - 2020 có đáp án - Đề 6 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.047
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm