Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp hay còn gọi là biên bản sơ kết học kỳ 1 được dùng để tổng kết lại hoạt động học tập, hạnh kiểm, điều kiện vật chất, cơ sở trang thiết bị dạy học trong nửa đầu năm học. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Văn bản giáo dục Xem thêm