Este etyl axetat có công thức là

Công thức phân tử của etyl axetat

Este etyl axetat có công thức là được VnDoc biên soạn hướng dẫn giải đáp thắc mắc câu hỏi công thức cấu tạo của etyl axetat cũng như từ đó đưa ra các dạng câu hỏi bài tập vận dụng liên quan. Giúp bạn đọc nắm được nội dung kiến thức từ học tập tốt hơn môn hóa học 12. Mời các bạn tham khảo.

Este etyl axetat có công thức là

A. CH3COOH.

B. CH3COOC2H5.

C. CH3CH2OH.

D. CH3CHO.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Etyl axetat có công thức cấu tạo là CH3COOC2H5

Danh pháp este

Công thức tổng quát của este R-COO-R' 

1. Nếu ancol đơn chức R'OH

Tên este = tên gốc hidrocacbon R' + tên gốc axit (''ic'' → ''at'')

Thí dụ:

CH3COOC2H5: etyl axetat 

CH2=CH-COO-CH3: metyl acrylat 

2. Nếu ancol đa chức 

Tên este = tên ancol + tên gốc axit (''ic'' → ''at'')

Thí dụ:

CH3COO-CH2-CH2-OOCH3 : etylenglicol điaxetat

Một số gốc và axit thường gặp

CH3- : metyl 

CH2=CH-: vinyl 

C6H5-: phenyl

C6H5-CH2-: benzyl 

HCOOH: axit fomic

CH3COOH: axit axetat

C2H5COOH: axit propioric

CH2=CH-COOH: Axit acrylic

CH2=CH(CH3)-COOH: axit meta acrylic

C6H5COOH: axit benzoic

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Etyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

A. C2H5COOCH3.

B. CH3CH2COOC2H5.

C. CH3COOCH3.

D. CH3COOC2H5.

Xem đáp án
Đáp án D

Etyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOC2H5

Câu 2.  Etyl axetat có công thức cấu tạo là

A. HCOOCH3.

B. HCOOCH2CH3.

C. CH3COOCH3.

D. CH3COOCH2CH3.

Xem đáp án
Đáp án D. Etyl axetat có công thức cấu tạo là CH3COOCH2CH3.

Câu 3. Tên gọi của este có công thức cấu tạo (CH3)2CHCOOCH(CH3)2 là:

A. Isopropyl pentanoat

B. Propyl 2-metylpropanoat

C. Isopropyl isobutyrat

D. 2-metylpropanoat propyl

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. C­2H5COOCH3

B. C2H5COOC3H7

C. C3H7COOCH3

D. CH3COOC2H5

Xem đáp án
Đáp án. A

...........................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Este etyl axetat có công thức là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 595
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm