Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các emGiải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 12: Lesson six được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and write T (true) or F (false).

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

1. Our school play was on Monday.

2. Our play was about food.

3. I wear the costume in the play. My costume has ear.

4. Son and Lan were hold this. Son was brown horse. And Lan was white horse.

5. Our family were very happy. Thank you teacher . Our play was fun.

Dịch:

1. Trò chơi ở trường của chúng tôi vào thứ Hai.

2. Trò chơi ở trường của chúng tôi là về thức ăn.

3. Tôi mặc trang phục để diễn. Trang phục của tôi có cái tai.

4. Sơn và Lan mặc cái này. Sơn là con ngựa nâu. Và Lan là con ngựa trắng.

5. Gia đình của chúng tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn giáo viên của tôi. Trò chơi của chúng tôi rất vui.

Speaking

2. Look and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

1. She was a lion.

2. They were giraffes.

3. They were birds.

4. He was a donkey.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Review 4

Đánh giá bài viết
4 881
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm