Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 30: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 30: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 30 trang 52 và trang 54: Chính tả là dạng tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản. Chính tả là sự chuẩn hoá hình thức chữ viết của ngôn ngữ và theo đó các em sẽ biết được quy tắc về cách viết các âm vị, âm tiết, từ, cách dùng các dấu câu, lối viết hoa.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 30 trang 52: Chính tả

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

Câu 1. - ( chúc, trúc): cây………, ………… mừng

- ( chở, trở): ……… lại, che ………

Câu 2. - ( bệt, bệch): ngồi ………, trắng ……

- ( chết, chếch): chênh ………, đồng hồ ……

TRẢ LỜI:

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

Câu 1. - (chúc, trúc) : cây trúc, chúc mừng

- (chở, trở) : trở lại, che chở

Câu 2. - (bệt, bệch) : ngồi bệt, trắng bệch

- (chết, chếch) : chênh chếch, đồng hồ chết

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 30 trang 54: Chính tả

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a) ch hoặc tr

…….ăm sóc, một ……ăm, va…….ạm, …….ạm y tế

b) êt hoặc êch

ngày T…´.., dấu v…´.., chênh l…ˌ.., d…ˌ.. vải

Câu 2. Đặt câu:

a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch

...................................................

b) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr

..................................................

c) Với từ chứa tiếng có vần êt

..................................................

d) Với từ chứa tiếng có vần êch

.................................................

TRẢ LỜI:

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a) ch hoặc tr

chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế

b) ết hoặc ếch

ngày Tết, dấu vết, chênh lệch, dệt vải

Câu 2. Đặt câu:

a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch

Chăm chú nghe giảng bài là đức tính tốt của học sinh.

b) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr

Trăng treo lơ lửng giữa trời mùa hè.

c) Với từ chứa tiếng có vần êt

Tết này Trinh được bố mẹ cho về thăm ông bà.

d) Với từ chứa tiếng có vần êch

Chiếc mũi hếch của Nam trông thật lạ làm sao!

Ngoài các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Xem thêm