Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 29: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 tuần 29: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 29 trang 48 và trang 50: Chính tả là dạng tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản, các quy tắc quy định về cách viết tên riêng, cách phân biệt phụ âm trong bảng chữ cái giúp các em học sinh viết đúng, viết rõ, viết nhanh.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 29 trang 48: Chính tả

Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau:

Câu 1. Điền vào chỗ trống s hoặc x:

Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa ....ổ, em thấy lồng trống không. Chú ….áo nhỏ tinh nhanh đã ,….ổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước ....ân. Bỗng mèo mướp ….ồ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo đã nhanh hơn, nó vụt bay lên và đậu trên một cành ....oan rất cao.

Câu 2. Điền vào chỗ trống in hoặc inh:

- To như cột đ….ˋ..

- K…´.. như bưng.

- T…ˋ.. làng nghĩa xóm.

- K…´.. trên nhường dưới.

- Ch…´.. bỏ làm mười.

TRẢ LỜI:

Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau:

Câu 1. Điền vào chỗ trống s hoặc x:

Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa sổ, em thấy lồng trống không. Chú sáo nhỏ tinh nhanh đã sổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước sân. Bỗng mèo mướp xổ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo đã nhanh hơn, nó vụt bay lên và đậu trên một cành xoan rất cao.

Câu 2. Điền vào chỗ trống in hoặc inh:

- To như cột đình.

- Kín như bưng.

- Tình làng nghĩa xóm.

- Kính trên nhường dưới.

- Chín bỏ làm mười.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 29 trang 50: Chính tả

Chọn làm 1 trong 2 bài tập:

Câu 1. Điền vào chỗ trống s hoặc x:

Bầu trời ....ám xịt như ….à xuống ....át tận chân trời. Sấm rền vang, chớp loé sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại những cành ….ơ xác, khẳng khiu. Đột nhiên, trận mưa dông sầm ....ập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng ....oảng. Nước mưa ....ủi bọt, cuốn qua mảnh sân ….i măng thành dòng ngầu đục.

Câu 2. Điền vào chồ trống in hoặc inh:

Chú Vinh là thương b……. Nhờ siêng năng, biết t…´… toán, chú đã có một ngôi nhà x…… xắn, vườn cây đầy trái ch…´.. thơm lừng. Chú hay giúp đỡ mọi người nên được bạn bè, gia đ…ˋ., làng xóm t…. yêu , k…´.. phục.

TRẢ LỜI:

Chọn làm 1 trong 2 bài tập:

Câu 1. Điền vào chỗ trống s hoặc x

Bầu trời xám xịt như sà xuống sát tận chân trời. Sấm rền vang, chớp lóe sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại những cành xơ xác, khẳng khiu. Đột nhiên, trận mưa dông sầm sập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng xoảng. Nước mưa sủi bọt, cuốn qua mảnh sân xi măng thành dòng ngầu đục.

Câu 2. Điền vào chỗ trống in hoặc inh

Chú Vinh là thương binh. Nhờ siêng năng, biết tính toán, chú đã có một ngôi nhà xinh xắn, vườn cây đầy trái chín thơm lừng. Chú hay giúp đỡ mọi người nên được bạn bè, gia đình, làng xóm tin yêu, kính phục.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 1.441
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Xem thêm