Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 1

Giáo án Đại số 7

Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 1 có nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu cách xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa của cụm từ ''số các giá trị của dấu hiệu'' và ''số các giá trị khác nhau của dấu hiệu''.

Giáo án môn Toán lớp 7

THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ

I. Mục tiêu:

 • Học sinh làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cấu tạo, nội dung); biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa của cụm từ ''số các giá trị của dấu hiệu'' và ''số các giá trị khác nhau của dấu hiệu''; làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.
 • Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập bảng đơn giản để ghi lại số liệu thu thập được qua điều tra.
 • Rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác trong học tập và có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế.

II. Chuẩn bị TL-TBDH:

 • GV: sgk, sbt, thước kẻ, bảng phụ.
 • HS: sgk, sbt, thước kẻ.

III.Tiến trình tổ chức dạy học:

1. Tổ chức: KT sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

GV: Đặt vấn đề và giới thiệu nội dung chính của chương như sgk, kết hợp cho HS quan sát một số bảng số liệu thống kê.

3. Dạy học bài mới:

Hoạt động của thầy và tròNội dung kiến thức cần đạt

GV: cho hs đọc ví dụ và quan sát bảng 1.

→ Vấn đề mà người lập bảng trên quan tâm là gì?

GV: Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề được quan tâm. Các số liệu trên được ghi lại trong một bảng, gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu.

GV: cho hs làm ?1.

GV: cho HS thảo luận sau đó gọi HS trả lời ?1

GV: cho hs hoạt động nhóm làm bài tập:

 • Nhóm 1: thống kê số học sinh mỗi lớp trong khối 7
 • Nhóm 2: thống kê số điểm thi HKI của các bạn trong nhóm.

GV: cho hs thảo luận trả lời ?2

→ GV: giới thiệu k/n dấu hiệu và kí hiệu.

1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu.

a) Ví dụ: sgk

b) ?1 sgk

Đánh giá bài viết
2 473
Sắp xếp theo

  Giáo án Toán lớp 7

  Xem thêm