Ma trận đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 trường THPT Hà Huy Tập năm học 2019 - 2020

Ma trận đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 trường THPT Hà Huy Tập năm 2020

Ma trận đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 trường THPT Hà Huy Tập năm học 2019 - 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi Đại số chương 4 lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

TỔ TOÁN – TIN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

NĂM HỌC 2019 – 2020

TIẾT 80 - KIỂM TRA CHƯƠNG IV - ĐẠI SỐ 10

(Hình thức: TNKQ– Thời gian: 45 phút)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: Đánh giá mức độ nắm kiến thức của học sinh về các chủ đề:

- Bất đẳng thức

- Dấu của nhị thức bậc nhất, dấu của tâm thức bậc hai.

- Bất pt, hệ bpt bậc nhất 1 ẩn, bất pt bậc nhất 2 ẩn.

- Giải bpt bậc hai và bpt quy về bậc hai.

2. Về kĩ năng:

- Nhận biết các t/c về bđt, vận dụng để c/m các bđt cơ bẩn.

- Biết giải các bpt bậc nhất, bậc hai một ẩn. Giải được các bpt quy về bậc hai

- Sử dụng định lý về dấu của nhị thức bậc nhất và tâm thức bậc hai vào giải toán

- Biết giải bpt bậc hai 2 ẩn

- Vận dụng được các kiến thức đã học để giải 1 số bài toán thực tế.

3. Về thái độ: - Cẩn thận, chính xác, hứng thú trong học tập.

4. Phát triển năng lực

- Năng lực phát biểu và tái hiện định nghĩa, kí hiệu, các phép toán và các khái niệm.

- Năng lực tính nhanh, cẩn thận và sử dụng kí hiệu.Năng lực dịch chuyển kí hiệu.

- Năng lực phân tích bài toán và xác định các phép toán có thể áp dụng.

- Năng lực liên tưởng, quy lạ về quen.

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN

1. Ma trận nhận thức

Tỷ lệ % cho các mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng thấp, Vận dụng cao lần lượt là 30%, 30%, 30%, 10%

Chủ đề

Tổng

Mức độ nhận thức

Trọng số

Số câu

Điểm số

số tiết

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1+2

3+4

Bất đẳng thức

4

1.2

1.2

1.2

0.4

5.5

5.5

5.5

1.8

1.4

1.4

1.4

0.5

1.1

0.7

BPT và HBPT 1 ẩn

4

1.2

1.2

1.2

0.4

5.5

5.5

5.5

1.8

1.4

1.4

1.4

0.5

1.1

0.7

Dấu của nhị thức bậc nhất

3

0.9

0.9

0.9

0.3

4.1

4.1

4.1

1.4

1.0

1.0

1.0

0.3

0.8

0.5

BPT bậc nhất 2 ẩn

4

1.2

1.2

1.2

0.4

5.5

5.5

5.5

1.8

1.4

1.4

1.4

0.5

1.1

0.7

Dấu của tam thức bậc hai

5

1.5

1.5

1.5

0.5

6.8

6.8

6.8

2.3

1.7

1.7

1.7

0.6

1.4

0.9

Một số bài toán quy về bpt bậc 2

2

0.6

0.6

0.6

0.2

2.7

2.7

2.7

0.9

0.7

0.7

0.7

0.2

0.5

0.4

Tổng

22

7.5

7.5

7.5

2.5

6

4

Từ bảng trên ta làm tròn số câu cho hợp lí

Chủ đề

Tổng

Số câu

Số câu

Điểm số

số tiết

1

2

3

4

1

2

3

4

1+2

3+4

Bất đẳng thức

4

1.4

1.4

1.4

0.5

1

2

1

1

1.2

0.8

BPT và HBPT 1 ẩn

4

1.4

1.4

1.4

0.5

2

1

1

1

1.2

0.8

Dấu của nhị thức bậc nhất

3

1.2

1.2

1.2

0.3

1

1

1

0

0.8

0.4

BPT bậc nhất 2 ẩn

4

1.4

1.4

1.4

0.5

1

2

2

0

1.2

0.8

Dấu của tam thức bậc hai

5

1.7

1.7

1.7

0.6

1

2

1

1

1.2

0.8

Một số bài toán quy về bpt bậc2

2

0.7

0.7

0.7

0.2

1

0

1

0

0.4

0.4

Tổng

22

7.5

7.5

7.5

2.5

7

8

7

3

6

4

2. Ma trận đề kiểm tra

Chủ đề

Chuẩn KTKN

Cấp độ tư duy

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Bất đẳng thức

Câu 1

- Biết t/c bất đẳng thức cơ bản

Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 8,9

- Sử dụng t/c cơ bản của BĐT

Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 16

Tìm GTLN, NN của biểu thức

Năng lực tính toán,giải quyết vấn đề

Câu 23

Vd t/c của bđt vào tìm GTLN, GTNN của biểu thức hoặc chứng minh BĐT

Năng lực tính toán,giải quyết vấn đề

5TN

20%

BPT, hệ bpt bậc nhất 1 ân

Câu 2,3

- Biết nghiệm của bất ptrình b1 đơn giản

Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 10

- Giải được BPT bậc nhất

Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 17

Các bài toán lq BPT quy về bậc 1

Năng lực tính toán,giải quyết vấn đề

Câu 24

Giải hệ BPT đại số Năng lực tính toán,giải quyết vấn đề

5TN

20%

Dấu nhị thức bậc nhất

Câu 4

Đọc được bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất.

Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 11

Lập được bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất. Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 18

vận dụng được bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất.

Năng lực tính toán,giải quyết vấn đề

3TN

12%

BPT bậc nhất 2 ân

Câu 5

Biết nghiệm của bất ptrình b1 hai ẩn đơn giản

Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 12,13

Tìm miền nghiệm của bpt bậc nhất hai ẩn Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 19,20

- Bài toán thực tế

- Các bài toán lq đến BPT b1 hai ẩn

Năng lực tính toán,giải quyết vấn đề

5TN

20%

Dấu tam thức bậc hai

Câu 6

Đọc được dấu tam thức bậc hai đơn giản

Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 14,15

- Lập được dấu tam thức bậc hai đơn giản

Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 21

Tìm đk của tham số để bpt có tâp nghiệm R (hoặc vô nghiệm) hoặc có nghiệm.

Năng lực tính toán,giải quyết vấn đề

4TN

16%

BPT b2, quy v b2

Câu 7

Giải bất PT quy về b2 đơn giản

Năng lực tái hiện, tính toán

Câu 22

Giải bất phương trình bậc hai hoặc biến đổi đơn giản quy về BPT bậc hai.

Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề

Câu 25

Bài toán thực tế về ứng dụng giả hệ bpt bậc nhất hai ẩn để tìm GTLN hoặc GTNN của một biểu thức

Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề

3TN

12%

Cộng

7TN

28%

8TN

32%

7TN

28%

3TN

12%

25TN

100%

III. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI

CHỦ ĐỀ

CÂU

MÔ TẢ

Bất đẳng thức

1

Nhận biết: Sử dụng t/c bất đẳng thức cơ bản

8

Thông hiểu: Sử dụng t/c cơ bản của BĐT

9

Thông hiểu: Sử dụng t/c của BĐT cô si cơ bản

16

Vận dụng thấp: Tìm GTLN, NN của biểu thức

23

Vận dụng cao: Vận dụng được tính chất của bất đẳng thức vào tìm GTLN, GTNN của biểu thức hoặc chứng minh BĐT

BPT, hệ bpt bậc nhất 1 ân

2

Nhận biết: Biết nghiệm của bất phương trình b1 đơn giản

3

Nhận biết: Biết nghiệm của bất phương trình quy về bậc nhất

10

Thông hiểu: Giải được BPT bậc nhất

17

Vận dụng thấp: Các bài toán lq BPT quy về bậc nhất

24

Vận dụng cao: Giải hệ BPT đại số

Dấu nhị thức bậc nhất

4

Nhận biết: Đọc được bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất.

11

Thông hiểu: Lập được bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất.

18

Vận dụng thấp: vận dụng được bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất.

BPT bậc nhất 2 ân

5

Nhận biết: Biết nghiệm của bất phương trình b1 hai ẩn đơn giản

12

Thông hiểu: Tìm miền nghiệm của bpt bậc nhất hai ẩn

13

Thông hiểu: Tìm miền nghiệm của bpt bậc nhất hai ẩn

19

Vận dụng thấp: Bài toán thực tế

20

Vận dụng thấp: Các bài toán lq đến BPT b1 hai ẩn

Dấu tam thức bậc hai

6

Nhận biết: Đọc được dấu tam thức bậc hai đơn giản

14

Thông hiểu: Lập được dấu tam thức bậc hai đơn giản

15

Thông hiểu: các bài toán liên quan đến dấu TTb2

21

Vận dụng thấp: Tìm điều kiện của tham số để bpt có tâp nghiệm R (hoặc vô nghiệm) hoặc có nghiệm.

BPT b2, quy v b2

7

Nhận biết: Giải bất PT quy về bậc hai đơn giản

22

Vận dụng thấp: Giải bất phương trình bậc hai hoặc biến đổi đơn giản quy về BPT bậc hai.

25

Vận dụng cao: Bài toán thực tế về ứng dụng giả hệ bpt bậc nhất hai ẩn để tìm GTLN hoặc GTNN của một biểu thức

Tổ trưởng

Nguyễn Trung Thành

Ma trận đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 trường THPT Hà Huy Tập năm học 2019 - 2020 được VnDoc chia sẻ trên đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh ôn tập, rèn luyện chuẩn bị tốt cho kì thi HK 2 sắp tới. Chúc các bạn học tốt

.........................................

Ngoài Ma trận đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 trường THPT Hà Huy Tập năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm