Đề cương ôn tập Hình 10 chương 2 năm học 2019 - 2020

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẤY RA TỪ I LIỆU - TOÁN LỚP 10
Câu 1: Cho góc
tù. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
sin 0.
B.
cos 0.
C. tan
0.
D.
cot 0.
Câu 2: Cho
ABC
vuông tại
A
góc
B
bằng
0
30
. Khẳng định o sau đây sai?
A.
B.
3
sin .
2
C
C.
1
cos .
2
C
D.
1
sin .
2
B
Câu 3: Cho hình vuông
.ABCD
Góc giữa hai vectơ nào sau đây số đo bằng
0
135 ?
A.
.AB DB
B.
.AD BD

C.
.AD AC

D.
.AB BD
Câu 4: Gọi
G
trọng tâm của
ABC
đều
M
trung điểm của
.AG
Tính
tan ; .AG MC
A.
3.
B.
3
.
2
C.
3
.
3
D.
3
.
4
Câu 5: Cho hai vec
a
b
khác
0
. Khi đó tích hướng của hai vectơ đó :
A.
. . .cos ,a b a b a b
.B.
. . ,a b a b cos a b
.C.
. . .sin ,a b a b a b
.D.
. . sin ,a b a b a b
.
Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, Cho
(1;2)a
( 3;5)b  
. Tích
.a b
giá trị :
A.
7
. B.
7
. C.
1
D.
1
.
Câu 7: Cho hình vẽ bên với
(1;0)i
vectơ đơn vị. Tính
.ED DL
A.
6
. B.
4
.
C.
6
. D.
4
.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 8: Cho tam giác
ABC
đều cạnh
a
. Đường cao
,AH BK
. Vẽ
HI AC
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
. 2 .BA BC CA BH

B.
. .AH AB BK AC
C.
. .HI KC AB AC CH
  
D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 9: Trong mặt phẳng
,Oxy
cho các điểm
4; 2A
,
2; 4B
. Tính độ i của đoạn
thẳng
.AB
A.
2 10AB
. B.
4AB
. C.
40AB
. D.
2AB
.
Câu 10: Trong mặt phẳng
,Oxy
góc giữa hai vectơ
4;3a
,
( 1; 7)b  
bằng
A.
60 .
B.
45 .
C.
30 .
D.
135 .
Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho
2;3A
,
2;1B
. Điểm
C
thuộc tia
Ox
sao
cho tam giác
ABC
vuông tại
C
tọa độ
A.
3;0C
. B.
3;0C
. C.
1;0C
. D.
1;0C
.
Câu 12: Cho hình vuông
ABCD
cạnh bằng
1
. Hai điểm
,M
N
thay đổi lần lượt
trên cạnh
AB
,
AD
sao cho
0 1AM x x
,
0 1DN y y
. Tìm mối
liên hệ giữa
x
y
sao cho
.CM BN
A.
2 0.x y
B.
0.x y
C.
1.x y
D.
3 0.x y
Câu 13: Gọi
R
bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC
, với
, , .BC a AC b AB c
Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
2 .
sin
a
R
A
B.
.
sin
b
R
B
C.
.
sin
c
R
C
D.
2 .
sin
a
R
B
Câu 14: Cho tam giác
ABC
với
0
6 , 10 , 60 .AB cm BC cm C
Khi đó đường tròn đi
qua ba đỉnh
, ,A B C
bán kính
A.
2 3.
B.
4 3.
C.
5 3.
D.
5.
Câu 15: Cho tam giác
ABC
với
0
20 , 210B CA cm
. Khi đó chu vi đường tròn ngoại
tiếp tam giác
ABC
gần nhất với giá trị nào dưới đây ?
A.
1929 .cm
B.
3858 .cm
C.
965 .cm
D.
517 .cm
Câu 16: Từ một mảnh đất như hình vẽ, người ta trồng phần hình tam giác
độ dài mỗi cạnh
4m
bằng hoa hồng, phần còn lại được
trồng hoa mười giờ. Biết giá tiền để trồng mỗi mét vuông hoa
hồng
500.000
đồng, giá tiền để trồng mỗi mét vuông hoa
mười giờ
150.000
đồng. Tổng s tiền dùng để trồng hoa trên
mảnh đất gần nhất với số o sau đây?
A.
4.938.000
đồng. B.
7.451.000
đồng.
C.
4.601.000
đồng. D.
5.977.000
đồng.
Câu 17: Cho tam giác
ABC
biết
,BC a
,CA b
.AB c
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
2 2 2
2 cosa b c bc A
. B.
2 2 2
2 cosa b c bc A
.
C.
2 2 2
2 cosa b c bc A
. D.
2 2 2
2 cosa b c bc A
.
Câu 18: Cho tam giác
ABC
diện tích S. Nếu tăng độ dài cạnh
AB
lên hai lần, tăng độ
dài cạnh
AC
lên ba lần đồng thời giữ nguyên góc
C
thì tam giác mới tạo diện tích
bằng:
A. 2S. B. 3S. C. 5S. D. 6S.

Đề cương ôn tập Hình 10 chương 2 năm học 2019 - 2020

Đề cương ôn tập Hình 10 chương 2 năm học 2019 - 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ đến các bạn học sinh chương trình lớp 10 ôn tập trong thời gian nghỉ dịch viêm phổi cấp. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ theo kịp chương trình lớp 10, đồng thời nắm chắc kiến thức, ngoài ra các bạn tham khảo thêm lịch học trực tuyến trên truyền hình lớp 10, chương trình học trực tuyến trên truyền hình Hà Nội

.........................................

Ngoài Đề cương ôn tập Hình 10 chương 2 năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 55
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm