Những đối tượng giáo viên phải có chứng chỉ chức danh hạng III?

Những đối tượng giáo viên phải có chứng chỉ chức danh hạng III?

Những đối tượng giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III như: giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021; giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.08 đã đáp ứng trình độ để được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29...

Những đối tượng giáo viên phải có chứng chỉ chức danh hạng III?

4 Thông tư mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên.

Riêng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III của các cấp học thì các Thông tư này quy định như sau:

Với giáo viên mầm non hạng III

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Ngoài ra, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III là yêu cầu với giáo viên mầm non trong trường hợp sau đây:

- Giáo viên mầm non được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021;

- Giáo viên mầm non hạng III mã số V.07.02.05 được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.02.26 khi đáp ứng các tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định mới tại Thông tư 01/2021.

Với giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.29 phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng nêu tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT gồm:

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Nếu chưa có đủ thì có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Như vậy, sẽ có 2 đối tượng giáo viên tiểu học dưới đây phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên tiểu học hạng III:

- Giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021;

- Giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.08 đã đáp ứng trình độ để được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29.

Với giáo viên THCS hạng III

Giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng III mã số V.07.04.32 có yêu cầu về trình độ, đào tạo nêu tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT như sau:

- Bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS. Nếu môn học chưa đủ giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III.

Như vậy, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng giáo viên THCS hạng III là yêu cầu với giáo viên THCS được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021.

Với giáo viên THPT hạng III

Với giáo viên trung học phổ thông (THPT), chứng chỉ này là 01 trong 02 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên THPT hạng III mã số V.07.05.15 nêu tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04 năm 2021.

Tóm lại, yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III là yêu cầu bắt buộc với giáo viên THPT hạng III mới được tuyển dụng còn các giáo viên THPT hiện đang giảng dạy thì không yêu cầu.

Lưu ý, nếu giáo viên mới được tuyển dụng và bổ nhiệm vào hạng III theo quy định mới thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Trên đây là nội dung chi tiết của Những đối tượng giáo viên phải có chứng chỉ chức danh hạng III?. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 25.803
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm