Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Tiếng Anh tuần 4

Tài liệu phiếu bài tập môn tiếng Anh cuối tuần 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 1 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình Unit 2: B b sách ABC English 1 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

1. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 4

2. Find and Circle

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 4

3. Match

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 4

4. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 4

ĐÁP ÁN

1. Write

1 - ball; 2 - book; 3 - bag; 4 - bird

2. Find and Circle

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 4

3. Match

1 -c; 2 - d; 3 -a; 4 - b

4. Write

1 - ball; 2 - bird; 3 - book

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 5.549
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm