Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/05

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 ngày 02/05 có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới, phiếu luyện tập ở nhà ngày 02/05 môn tiếng Anh 6 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 6 mới giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Underline the mistake and correct it.

1. How many sugar do you need ? – Two kilos.

..................................................................................................................................

2. Is there any bottles of water in the fridge ?

..................................................................................................................................

3. There are some milk left.

..................................................................................................................................

4. Do you want some eggs? – No, I have some.

..................................................................................................................................

5. What do you have at lunch ? – I have rice, fish and meat.

..................................................................................................................................

6. I need two hundreds grams of beef.

..................................................................................................................................

7. My sister is having some milk every morning.

.......................................................................................................................

Task 2. Choose the word whose underline and bold part is pronounced differently.

1. A. fly B. usually C. activity D. finally
2. A. sometimes B. skip C. idea D. twice
3. A. nose B. basketball C. sign D. bookstore
4. A. once B. kilo C. pagoda D. stove
5. A. needs B. likes C. stays D. arrives

Task 3. Make the questions for the underlined words.

1. We often play badminton in the afternoon.

..................................................................................................................................

2. My mother makes a cake in the kitchen.

..................................................................................................................................

3. My dress is 20,000 dong.

..................................................................................................................................

4. There are many flowers in front of my house.

..................................................................................................................................

5. She usually listens to music in the evening.

..................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Underline the mistake and correct it.

1 - many thành much;

2 - Is thành Are;

3 - are thành is.

4 - have some thành don't do.

5 - at thành for;

6 - hundreds thành hundred;

7 - is having thành has;

Task 2. Choose the word whose underline and bold part is pronounced differently.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - B;

Task 3. Make the questions for the underlined words.

1 - When do we often play badminton?

2 - Where does your mother make a cake?

3 - How much is your dress?

4 - What are there in front of my house?

5 - What does she usually do in the evening?

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 02-05. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm