Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/05

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 6 có đáp án

Phiếu luyện tập môn tiếng Anh ngày 01/05 dành cho học sinh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 6 mới có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 thường gặp khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Match a phrase in A with a noun in B to have a meaningful phrase.

AB

1. a can of

2. a bar of

3. a kilo of

4. a bottle of

5. a packet of

6. a bowl of

7. a dozen

8. a bunch of

a. meat

b. cookies

c. tea

d. rice

e. chocolate

f. flowers

g. eggs

h. water

Task 2. Read the passage, then make questions with the cues and answers them.

I get up at 6 o’clock and have breakfast. My breakfast has bread with cheese, beefsteak and some milk. After school I have lunch with noodles, an apple and orange juice. In the afternoon, I have a good dinner with rice, fish, fried cabbage, soup, some strawberry and lemonade. They are healthy foods and drinks. They supply the energy for a day and make me feel good.

1. What time / she / get up ?

.........................................................................................

..........................................................................................

2. What / she / have / breakfast ?

..........................................................................................

..........................................................................................

3. She / drink / after meals ?

..........................................................................................

..........................................................................................

4. She / eat / noodles / dinner ?

..........................................................................................

..........................................................................................

5. What / make / her / good ?

..........................................................................................

..........................................................................................

Task 3. Choose the word whose underline and bold part is pronounced differently.

1. A. carrotB. sandwichC. gramD. sausage
2. A. mouthB. roundC. routineD. mountain
3. A. footB. floorC. toothpasteD. look
4. A. onionB. dozenC. openD. come
5. A. sandwichB. appleC. tomatoD. matter

ĐÁP ÁN

Task 1. Match a phrase in A with a noun in B to have a meaningful phrase.

1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - h; 5 - a; 6 - d; 7 - g; 8 - f;

Task 2. Read the passage, then make questions with the cues and answers them.

1 - What time does she get up?

She gets up at 6 o'clock.

2 - What does she have for breakfast?

She has bread with cheese, beefsteak and some milk.

3 - Does she drink after meals?

Yes, she does.

4 - Does she eat noodles for dinner?

No, she doesn't.

5 - What make her feel good?

Healthy foods and drinks make her feel good.

Task 3. Choose the word whose underline and bold part is pronounced differently.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - C;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 01-05. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 227
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm