Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/04

Đề ôn tập tiếng Anh 6 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

Phiếu bài tập ngày 28/04 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập ở nhà lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Find the word that doesn’t belong to the group.

1. A. when B. why C. often D. where
2. A. television B. channel C.programme D. weather
3. A. Britain B. Ha Noi C. Finland D. Japan
4. A. but B. because C. and D. what
5. A. weatherman B. actor C. MC D. newsreader

Task 2. Fill in the blank with who, what, how, when, where, why.

1. - ………………… likes westerns? - Brenda and John.

2. - ……………….. do you live? - I live in a flat.

3. - ……………….. are your hobbies? - Swimming and collecting stamps.

4. - ……………….. is your birthday? - In April.

5. - ……………….. many pens are in the box? - Ten, I think.

6. - ……………….. is good at English? - Tom.

7. - ……………….. old is her son? - Seven.

8. - ……………….. are your posters? - Over my bed.

9. - ……………….. much is this pullover? - Twenty pounds.

10. - ……………….. colour is your car? - Red.

11. - ……………….. are you, Peter? - I'm fine, thanks.

12. - ……………….. do you watch Tom and Jerry? - On Sunday at 9.

13. - ……………….. is your fish tank? - On my desk.

14. - ……………….. is her telephone number? - 86 39 749.

15. -.............................are you so late? Because I have to look after my little sister.

Task 3. Choose the word that has underlined part different from another :

1. A. season B. sun C.spring D.sometimes
2. A. warm B. aunt C. fall D. often
3. A. summer B. uncle C. bus D. usually
4. A. idea B. winter C. spring D. minibus
5. A. citadel B. idea C. bring D. visit
6. A. like B. listen C.time D. five
7. A. take B. late C. table D. fall
8. A. tennis B. soccer C. tent D. never

ĐÁP ÁN

Task 1. Find the word that doesn’t belong to the group.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - D; 5 - B;

Task 2. Fill in the blank with who, what, how, when, where, why.

1 - Who; 2 - Where; 3 - What; 4 - When; 5 - How;

6 - Who; 7 - How; 8 - Where; 9 - How; 10 - What;

11 - How; 12 - When; 13 - Where; 14 - What; 15 - Why;

Task 3. Choose the word that has underlined part different from another :

1 - A; 2 - D; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - B; 7 - D; 8 - B;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 28-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm