Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề Toán 10

Trắc nghiệm Mệnh đề Toán 10 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề Toán 10 có đáp án được VnDoc biên soạn theo chương trình Đại số 10 giúp học sinh làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 10 khác nhau, chuẩn bị cho bài kiểm tra lớp 10 sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Trắc nghiệm Đại số 10 theo bài được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn bám sát theo chương trình học SGK Toán 10, nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, ôn tập kiến thức về chuyên đề Mệnh đề hiệu quả.

 • Câu 1:
  Câu nào sau đây là mệnh đề?
 • Câu 2:
  Trong những câu sau câu nào là mệnh đề?

  a. Đói quá b. 1+3=5 c. X là số dương d. 17 là số nguyên tố
 • Câu 3:

  Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Câu 4:

  Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: "\exists n\in \mathbb{N},{{n}^{2}}+1 chia hết cho 3”

 • Câu 5:

  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

 • Câu 6:

  Cho mệnh đề P:\text{ }\forall x\in \mathbb{R}|{{x}^{2}}+x+1>0 mệnh đề phủ định của mệnh đề P là:

 • Câu 7:

  Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x):{{x}^{2}}+3x+1>0 với mọi x là:

 • Câu 8:

  Mệnh đề P(x):\text{ ''}\forall x\in \mathbb{R},{{x}^{2}}-x+7<0\text{ ''}. Phủ định của mệnh đề P là:

 • Câu 9:

  Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Câu 10:

  Cho x là số thực, mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Câu 11:

  Cho mệnh đề: “P*:\exists x\in \mathbb{R},{{x}^{2}}+x+1 là số nguyên tố”. Mệnh đề phủ định của P là mệnh đề nào sau đây?

 • Câu 12:

  Mệnh đề phủ định của mệnh đề \forall x\in \text{R}:2{{x}^{2}}+1>0 là:

 • Câu 13:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 • Câu 14:
  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
 • Câu 15:

  Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề “P:\text{ }\forall x\in \mathbb{R},x\ge {{x}^{2}}”?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 3.173
Sắp xếp theo
  Môn Toán lớp 10 Xem thêm