Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 39

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 8

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 39 do VnDoc biên soạn, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Địa lý 8.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 38 và Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 8 bài 40 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Địa 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,...

 • 1
  Sự đa dạng, phức tạp của cảnh quan tự nhiên nước ta là do:
 • 2
  Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện trong các thành phần tự nhiên nào?
 • 3
  Thiên nhiên nước ta có mấy tính chất chung nổi bật?
 • 4
  Tính chất chủ yếu của môi trường tự nhiên nước ta là:
 • 5
  Vùng nào ở nước ta vào mùa đông tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
 • 6
  Những khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi là:
 • 7
  Đông và Tây Trường Sơn có thời tiết khác biệt là do tác động của:
 • 8
  Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành:
 • 9
  Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi vì:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 103
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lí 8

Xem thêm