Câu trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 - Phần 2

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 9 - Phần 2 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 - Phần 1

 • Câu 1:

  Để bảo vệ địa hình, tài nguyên đất vùng trung du - miền núi Bắc Bộ phát triển theo hướng.

 • Câu 2:

  Xây dựng thủy lợi là biện pháp hàng đầu thâm canh nông nghiệp nước ta nhằm.

 • Câu 3:

  Trong sản xuất lương thực, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gặp khó khăn.

 • Câu 4:

  Để tăng cường sức cạnh tranh sản phẩm cây công nghiệp trên thị truờng thế giới nhà nước ta cần trú trọng.

 • Câu 5:

  Nước ta có dân số đông, việc đẩy mạnh sản xuất lương thực - thực phẩm sẽ có ý nghĩa quan trọng nhất.

 • Câu 6:

  Trong giai đoạn hiện nay, chính sách phát triển công nghiệp có vai trò quan trọng nhất là.

 • Câu 7:

  Để chiếm lĩnh đuợc thị trường, các sản phẩm công nghiệp nước ta cần.

 • Câu 8:

  Việc phát triển kinh tế - xã hội, vùng trung du - miền núi Bắc Bộ cần kết hợp.

 • Câu 9:

  Việc khai thác thế mạnh của vùng đồng bằng Sông Hồng cần phải kết hợp.

 • Câu 10:

  Để hạn chế tác hại của gió tây khô nóng, vùng Bắc Trung Bộ cần.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 2.811
Sắp xếp theo
  Địa lý 9 Xem thêm