Trắc nghiệm Địa lí 9 bài 25

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 9 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí 9 bài 25 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí có đáp án cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức được học trong bài 25 môn Địa lí 9 tập 2. Sau đây mời các em tham khảo luyện tập.

Để giúp học sinh lớp 9 có tài liệu ôn tập trực tuyến môn Địa lí, VnDoc giới thiệu bộ bài tập Trắc nghiệm online Địa lí 9 với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài, giúp các em ôn tập để học tốt môn Địa hơn.

 • Câu 1: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?
  Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh, thành phố. Đó là: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quang Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.
 • Câu 2: Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc
 • Câu 3: Vịnh biển nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Câu 4: Khoáng sản chính của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
 • Câu 5: Đảo, quần đảo nào không trực thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Câu 6: Sự khác nhau không phải cơ bản giữa phía Tây và phía Đông của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
 • Câu 7: Các di sản văn hóa của thế giới trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
 • Câu 8: Hoạt động kinh tế ở khu vực đồng bằng ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu là
 • Câu 9: Hoạt động kinh tế ở khu vực đồi núi phía tây vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không có ngành
 • Câu 10: Cho bảng số liệu:

  MỘT SỐ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DÂN CƯ, XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 1999

  địa lý 9

  Tiêu chí về dân cư, xã hội ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn mức trung bình cả nước là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 385
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa Lí 9

Xem thêm