Trắc nghiệm Địa lí 9 bài 1

Trắc nghiệm Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Trắc nghiệm Địa lí 9 bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm online có đáp án, cho các bạn tham khảo, ôn luyện. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 9 sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong bài, từ đó giúp các em học tốt Địa lí 9 hơn. Tài liệu kèm đáp án giúp các em dễ dàng so sánh và đối chiếu sau khi làm xong. 

 • Câu 1:

  Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, có tất cả:

 • Câu 2:

  Dân tộc kinh chiếm khoảng bao nhiêu % dân số

 • Câu 3:

  Các dân tộc ít người có số dân trên một triệu người ở nước ta, gồm:

 • Câu 4:

  Sự phân bố của các dân tộc chủ yếu do

 • Câu 5:

  Các dân tộc ít người chủ yếu sống tập trung ở

 • Câu 6:

  Người Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu

 • Câu 7:

  Trung du miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc

 • Câu 8:

  Duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc

 • Câu 9:

  Ở vùng thấp từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả là địa bàn cư trú chủ yếu của

 • Câu 10:

  Trên các vùng núi cao ở Trung du miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của dân tộc

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 1.072
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa Lí 9

Xem thêm