Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 7 - Đề 5

Đề kiểm tra Sinh học 7

Tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 7 - Đề 5 do VnDoc đăng tải, với các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau nhằm củng cố kiến thức đã được học, nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1

  Điền từ ngữ thích hợp vào chố trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

  Ở san hô, khi sinh sản …(1)… thì cơ thể con không tách rời mà dính vào cơ thể mẹ tạo nên …(2)… san hô có …(3)…thông với nhau.

 • 2

  Hình thức sinh sản vô tính của san hô là:

 • 3

  Đặc điểm nào dưới đây không có ở san hô?

 • 4

  Đặc điểm nào dưới đây không là đặc điểm chung của ngành Ruột khoang?

 • 5

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiênh nghĩa câu sau:

  Hiện nay, trong ngành Ruột khoang, loài nào dưới đây có số loài và số lượng cá thể lớn hơn cả.

 • 6

  Hầu hết các loại ruột khoang sống ở đâu?

 • 7

  Đặc điểm nào dưới đây có ở cả thủy tức, san hô, hải quỳ và sứa?

 • 8

  Loài ruột khoang nào dưới đây cơ thể có dạng hình dù?

 • 9

  Dựa vào đặc điểm lối sống của các loại sán, em hãy cho biết trong hình dưới đây sán nào không cũng nhóm với những loài còn lại

  Đề kiểm tra Sinh học 7

 • 10

  Nhìn vào hình ảnh dưới đây em hãy cho biết: Hiện nay, trong giới Động vật, lớp động vật nào có số lượng loài lớn nhất?

  Đề kiểm tra Sinh học 7

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm