Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7 - Đề 1

Đề kiểm tra Sinh học 7

Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7 - Đề 1 do VnDoc đăng tải, với các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau nhằm củng cố kiến thức đã được học, nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1
  Nhóm nào dưới đây gồm những động vật sống ở môi trường trên không?
 • 2
  Điểm mắt của trùng roi có vai trò gì?
 • 3

  Động vật trong hình nào dưới đây không được xếp vào ngành Động vật không xương sống?

  Đề kiểm tra Sinh học 7

 • 4

  Điều không thuộc đặc điểm chung của sâu bọ là

 • 5
  Trong hệ tuần hoàn của cá chép, những loại mạch nào dưới đây luôn vận chuyển máu nghèo ôxi?
 • 6
  Nhóm nào dưới đây gồm những động vật sống trên cạn?
 • 7

  Cá chép hô hấp bằng

 • 8

  Hiện nay ở Việt Nam có khoảng bao nhiêu loài cá?

 • 9
  Nhóm nào dưới đây gồm những động vật sống ở môi trường nước?
 • 10

  Hình ảnh dưới đây cho thấy tập tính của ốc sên là đào hốc sâu rồi chui xuống đẻ trứng vào đó. Ốc sên con ra đời sau vài tuần. Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng là

  Đề kiểm tra Sinh học 7

 • 11

  Trong cơ thể muỗi Anôphen, trùng sốt rét sinh sản

 • 12

  Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm phân biệt giữa thực vật với động vật?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 564
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm